1999

Desember

29.
Petter Solbu <p.solbu@online.no> presenterer i <iwsa4.5475$sH.25813@news1.online.no> et forslag til charter for no.kultur.musikk.pop&rock.
28.
Petter Solbu <p.solbu@online.no> presenterer i <Ubna4.5167$sH.24447@news1.online.no> et forslag til charter for no.kultur.musikk.pop.
12.
Torstein Sivertsen <torstein21@c2i.net> presenterer i <7tU44.1543$zI2.57157@juliett.dax.net> et forslag til charter for no.samfunn.politikk.eu.
7.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> ønsker i <944587986.9563@usenet.no> velkommen til no.it.maskinvare.grafikkort.
7.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> presenterer i <82ivl4$p5j$1@maud.ifi.uio.no> diskusjonspunkter i forbindelse med revisjon av valgordning for AU-valg.
7.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> informerer i <dvcp4ssmpva113up03f7pt1lggnktbbaht@news.online.no> om at no.it.maskinvare.grafikkort vil bli opprettet.
7.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> presenterer i <7ego4sgue5b5sabm7sku84ls04k1tbgt9l@news.online.no> et utkast til ny rutine for opprettelse av grupper.
6.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> ønsker i <944509769.7698@usenet.no> velkommen til no.fritid.hobbyverksted.
6.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> informerer i <s2tm4scpq1o07j8h8v647nbu0u97mojkfo@news.online.no> om at no.fritid.hobbyverksted vil bli opprettet.
5.
Stein Flaten <steinfla@c2i.net> spør i <Jxv24.2503$I96.130817@juliett.dax.net> om det er interesse for en gruppe om tinnitus.
1.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> ønsker i <944013963.26462@usenet.no> velkommen til no.samfunn.politikk.historie.
1.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> ønsker i <944013882.26450@usenet.no> velkommen til no.annonser.dyr.
1.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> ønsker i <944013666.26440@usenet.no> velkommen til no.it.tjenester.news.diverse.
1.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> ønsker i <944012465.26412@usenet.no> velkommen til no.usenet.admin.
1.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> ønsker i <1rn1rvigoy.fsf@haey.ifi.uio.no> velkommen til no.usenet.informasjon.

November

29.
Arve Bersvendsen <mad-dog@online.no> presenterer i <c7h44scc716du9f4j0imirfsboduchgmqe@4ax.com> et forslag til charter for no.annonser.it.programvare.linux.
27.
Espen Munch <emunch@online.no> presenterer i <emunch-2711991804070001@ti01a29-0046.dialup.online.no> på vegne av stemmetellerne en mere detaljert oversikt over stemmefordelingen ved AU-valget.
26.
Lars Syrstad <lars@tihlde.hist.no> informerer i <1mwvr5ieol.fsf@colargol.tihlde.hist.no> på vegne av stemmetellerne om resultatet av AU-valget.
23.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> informerer i <rr3m3ssio7bkfqq9v5hohglt9oqq27oa7m@news.online.no> om at no.samfunn.politikk.historie vil bli opprettet.
23.
Dag Øien <fredag@oien.net> presenterer i <383AB963.F6B@oien.net> et endelig forslag om opprettelse av no.it.maskinvare.grafikkort.
23.
Lars Syrstad <valg99@usenet.no> informerer i <1m66ytyzjl.fsf@colargol.tihlde.hist.no> på vegne av stemmetellerne om hvem som har stemt i AU-valget ved stemmeperiodens utløp.
22.
Janne Båtstrand <janne.baatstrand@c2i.net> presenterer i <MBi_3.1122$Zc3.53302@juliett.dax.net> et endelig forslag om opprettelse av no.fritid.hobbyverksted.
20.
Dag Øien <fredag@oien.net> presenterer i <3836B0C9.2153@oien.net> et forslag til charter for no.it.maskinvare.grafikkort.
18.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> presenterer i <810rs4$hkh$1@snipp.uninett.no> et siste utkast til høringsuttalelse.
17.
Andreas Wideroe Andersen <andreas@eunet.no> etterlyser i <3832E9EB.A3725850@eunet.no> en gruppe om filmproduksjon.
16.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> presenterer i <80rsvb$b8t$1@snipp.uninett.no> et tredje utkast til høringsuttalelse.
16.
Espen Munch <valg99@usenet.no> informerer i <valg99-1611990145460001@ti34a29-0100.dialup.online.no> på vegne av stemmetellerne om hvem som har stemt halvveis i valget.
15.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> presenterer i <80oco9$d34$1@snipp.uninett.no> et andre utkast til høringsuttalelse.
13.
Finn Lund <virago@online.no> etterlyser i <1NjX3.9125$1C4.88829@news1.online.no> gruppen no.fritid.jernbaner.
13.
John Hilt <jhilt@offline.no> foreslår i <383daa7c.1333366@news.online.no> å erstatte no.teknologi.bil med no.fritid.bil.
9.
Gordon Spangelid <gordon.spangelid@stv.uio.no.invalid> presenterer i <3828A4FC.1B22F82A@stv.uio.no.invalid> et endelig forslag om opprettelse av no.samfunn.politikk.historie.
9.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> ønsker i <942167444.11043@usenet.no> velkommen til no.it.maskinvare.overklokking.
9.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> informerer i <7lUnOIMVsM4HxLlPILzpvwFVBaaG@news.online.no> om at stemmeperioden i AU-valget begynner.
9.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> presenterer i <nFUnOJWTeHVtr9RTAZhjrE9EXW68@news.online.no> fremgangsmåten for å stemme ved AU-valget.
7.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> presenterer i <802jk1$lfo$1@tigger.plaindog.no> et første utkast til høringsuttalelse.
5.
Audun Torsdalen <audun@dod.no> presenterer i <WsyU3.1822$1C4.19178@news1.online.no> et endelig forslag til nytt charter for no.teknologi.video.
4.
Glenn Ivar Klausen <glenn.klausen@oslo.online.no> foreslår i <3821460C.10D99006@oslo.online.no> moderering av no.it.diverse.
2.
Irene Grøneng <irene.groneng@sf.telia.no> foreslår i <381e1a2c.7969067@news.telia.no> en endring av charteret for no.samfunn.okonomi.diverse.
2.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> presiserer i <vqhfj5jnob.fsf@hypatia.intervett.no> hva som er artikler fra AU.
1.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> informerer i <381e74e5.1466187135@news.c2i.net> om at no.it.maskinvare.overklokking vil bli opprettet.

Oktober

30.
Janne Båtstrand <janne.baatstrand@c2i.net> foreslår i <TvCS3.2195$ek.96648@juliett.dax.net> opprettelse av en gruppe om håndarbeid.
30.
Gordon Spangelid <gordon.spangelid@stv.uio.no.invalid> foreslår i <381AB639.92E3650C@stv.uio.no.invalid> opprettelse av no.samfunn.politikk.historie.
27.
Nils Christian Framstad <ncf@janus.uio.no> lufter i <n0ayacovb7q.fsf@janus.uio.no> ideen om en splitting av no.samfunn.politikk.diverse.
26.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> informerer i <OV8VODUOfvkKAz1nqTWbo4DMLOTa@news.online.no> om at no.annonser.dyr vil bli opprettet.
26.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> ønsker i <940896830.12385@usenet.no> velkommen til no.samfunn.politikk.diverse.
26.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> informerer i <aMMUOGRQD466gmL3vYu9Q29OKkmc@news.online.no> om at diskusjonsperioden i AU-valget forlenges.
26.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> presenterer i <gcMUOBE0EoWuJn3cWrdOzAHMlYHk@news.online.no> en reviderte liste over kandidatene ved AU-valget.
26.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> presenterer i <B8IUOMoqRe5rWH=r4gntKsnDBFWV@news.online.no> sin konklusjon vedrørende protesten mot AU-valget.
24.
Pernille Nylehn <pernille.nylehn@pki.uib.no> foreslår i <TSkTOIP9PX=afEFcxKcjAEKA0q5T@4ax.com> at diskusjonsperioden i AU-valget forlenges.
24.
Kjetil Valstadsve <eddie@pvv.ntnu.no> foreslår i <jw4n1t99eik.fsf@verden.pvv.ntnu.no> moderering av no.it.programmering.java.
21.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> presenterer i <J9IOOHE8CcCUWMr9uq6XpGPsQKlM@news.online.no> sin konklusjon vedrørende no.usenet.*.
19.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> ber i <c9YMOGMXhku6d=KHnVkxFC2hGl5W@news.online.no> no.news.diverse om råd i forbindelse med innkommet protest mot AU-valget.
19.
Ingar Holst <ingar@holst.no> hevder i <380BB4D6.5774C530@holst.no> at AU-valget kan være ulovlig.
18.
Dag Øien <fredag@oien.net> presenterer i <380B0646.20A4@oien.net> et endelig forslag om opprettelse av no.it.maskinvare.overklokking.
17.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> presenterer i <XQkJOA+NKCaP5OealYLumG7lifAO@news.online.no> en liste over kandidatene som stiller ved AU-valget.
16.
Audun Torsdalen <audun@dod.no> presenterer i <r8ZN3.4262$7G2.21995@news1.online.no> et forslag til nytt charter for no.teknologi.video.
15.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> spør i <7u759u$oj9$1@snipp.uninett.no> no.news.diverse om det er ønskelig at AU skal avgi en høringsuttalelse i forbindelse med endringer i markedsføringsloven.
15.
Gisle Hannemyr <lunchbreak@hannemyr.com> foreslår i <q5zoxkltwm.fsf@glejpnir.ifi.uio.no> at AU leverer en høringsuttalelse i forbindelse med endringer i markedsføringsloven.
15.
Dag Øien <fredag@oien.net> presenterer i <3806F3E5.27DD@oien.net> et forslag til charter for no.it.maskinvare.overklokking.
14.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> informerer i <TwQFOHFAlDaBRv0dx+nV=fJXCpjk@news.online.no> om at forslagsperioden for kandidater til AU er over.
14.
Helle Haugenes <haugenes@ifi.ntnu.no> foreslår i <3804f995.45882411@news.ntnu.no> opprettelse av no.annonser.dyr.
13.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> ønsker i <939835366.13073@usenet.no> velkommen til no.fritid.modellhobby.
13.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> ønsker i <939835249.13044@usenet.no> velkommen til no.teknologi.hjemmekino.
12.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> informerer i <iGoCOKAE=bUVr6kOVLZUFv1Vz2NH@news.online.no> om at no.fritid.modellhobby vil bli opprettet.
9.
Anne Catherine Archer <tinsi@bgnett.no> presenterer i <7tnj6v$7e8$2@tigger.plaindog.no> et endelig forslag om opprettelse av no.usenet.admin.
9.
Anne Catherine Archer <tinsi@bgnett.no> trekker i <7tnj6k$7e8$1@tigger.plaindog.no> chartrene for no.usenet.au og no.usenet.grupper.
9.
Vidar Grønvold <gronvold@powertech.no> foreslår i <vCr=N02TuXgz0507KCFtlihtesKk@4ax.com> opprettelse av no.brukernettet.diverse.
9.
Vidar Grønvold <gronvold@powertech.no> foreslår i <eir=N=GYJtXXqg9QTJCGMsWxT6YZ@4ax.com> opprettelse av no.brukernettet.grupper.
9.
Vidar Grønvold <gronvold@powertech.no> foreslår i <VBz=N3myvR7mmKCYykxb4bPwqEhe@4ax.com> opprettelse av no.brukernettet.offisielt.
8.
Knut Sparhell <knutsp@online.no> foreslår i <vrrL3.1880$nU4.9160@news1.online.no> opprettelse av no.it.programvare.diverse.
8.
Knut Sparhell <knutsp@online.no> foreslår i <P3rL3.1863$nU4.8772@news1.online.no> et oppdatert charter for no.it.diverse.
8.
Finn Lund <virago@online.no> foreslår i <mQfL3.1406$nU4.6722@news1.online.no> opprettelse av no.fritid.jernbaner.
7.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> informerer i <lz78N4RjobLEZfJY6ssWYZildA3G@news.online.no> om at en uke gjenstår av forslagsperioden for kandidater til AU.
6.
Mogens Bidstrup <mogens@sensewave.com> foreslår i <7tg1pt$1ha$1@web.ost.eltele.no> opprettelse av no.havkajakk.
5.
Henning Maagerud <henning@hypatia.intervett.no> presenterer i <vqbtad8xf7.fsf@hypatia.intervett.no> et endelig forslag til charter for no.samfunn.politikk.diverse.
4.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> informerer i <wwf5N8LyhiRCjN3h+HnVKSBbcg4=@news.online.no> om at stemmetellere for AU-valget er valgt.
4.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> informerer i <ZQj5N680MHIKk=SMb+kD7ah4=4lY@news.online.no> om at no.it.dataproblemer ikke vil bli opprettet.
4.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> informerer i <Xwj5NydCRxbN3OqsB15q3sgtLs6C@news.online.no> om at no.teknologi.hjemmekino vil bli opprettet.
1.
Gordon Spangelid <gordon.spangelid@stv.uio.no> trekker i <37F51CEC.9D4FB082@stv.uio.no> forslaget om opprettelse av no.sport.trim-og-trening.

September

29.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> informerer i <YXzyN5xRD3=0iYminabgQ4CBtpbv@news.online.no> om at forslagsperioden for kandidater til AU begynner.
29.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> informerer i <eHzyNyrxa1K90jKORxkI5AyteSIx@news.online.no> om at AU-valget begynner.
29.
Øistein Hauge <hauge_oe@hotmail.com> foreslår i <7sr9nt$gg9$1@toralf.uib.no> opprettelse av no.prat.politikk.annonym.
27.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> foreslår i <UIvvN0MzuXtvekJL2YILfxqitVQW@news.online.no> stemmetellere til AU-valget.
27.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> informerer i <KovvN2QkITCvCEQ8ZaKG6OSaNIQj@news.online.no> om tidsplan for AU-valg.
27.
Jens-Morten Dahl <jmd@intermec.no> presenterer i <37ef45ce.11117145@news.interpost.no> et endelig forslag om opprettelse av no.fritid.modellhobby.
25.
Kristin <bralei@c2i.net> etterlyser i <YP_G3.575$VY.48670@juliett.dax.net> en gruppe for helsespørsmål.
22.
Gordon Spangelid <gordon.spangelid@stv.uio.no> presenterer i <37E808FB.9583A666@stv.uio.no> et endelig forslag om opprettelse av no.sport.trim-og-trening.
21.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> ønsker i <937924256.27175@usenet.no> velkommen til no.nettvett.
21.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> ønsker i <937924138.27147@usenet.no> velkommen til no.it.tjenester.nettilbydere.
21.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> ønsker i <937914202.26700@usenet.no> velkommen til no.fritid.maritim.
21.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> presenterer i <37e74a3c.68838414@localhost> nytt valgreglement.
20.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> informerer i <37efa999.106142212@news.online.no> om at no.fritid.bygdeungdom ikke vil bli opprettet.
20.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> informerer i <37eea904.105992991@news.online.no> om at no.fritid.maritim vil bli opprettet.
20.
Anne Catherine Archer <tinsi@bgnett.no> presenterer i <37e64ae9.3475407@localhost> et endelig forslag om opprettelse av no.usenet.grupper.
20.
Anne Catherine Archer <tinsi@bgnett.no> presenterer i <37e64ae7.3473023@localhost> et endelig forslag om opprettelse av no.usenet.au.
20.
Anne Catherine Archer <tinsi@bgnett.no> presenterer i <37e64ae4.3470290@localhost> et endelig forslag om opprettelse av no.usenet.informasjon.
20.
Anne Catherine Archer <tinsi@bgnett.no> presenterer i <37e64ae1.3467375@localhost> et endelig forslag om opprettelse av no.it.tjenester.news.diverse.
14.
Vidar Andreassen <Vidar.Andreassen@online.no> presenterer i <j7DeN+xEV1Tl4h4MaUsbZAZ=acLA@news.online.no> endelig forslag til charter for no.it.tjenester.nettilbydere.
14.
Knut Sparhell <knutsp@online.no> presenterer i <bCvD3.409$ai7.2199@news1.online.no> et forslag til regler for no.annonser.*-moderatoren.
12.
Audun Torsdalen <audun@dod.no> presenterer i <TGXbNwYp2Ig=XPiyUd5luSByW3gg@4ax.com> endelig forslag til charter til no.teknologi.hjemmekino.
12.
Daniel Flathagen <danfla@nospam.c2i.net> presenterer i <37db7459.25191423@news1.c2i.net> forslag til charter til no.sport.bowling.
9.
Svein Tore <svtore@online.no> presenterer i <xnUB3.539$5A3.4008@news1.online.no> et endelig forslag om opprettelse av no.it.windows.dataproblemer.
7.
Ole W Saastad <ole.saastad@chem.sintef.no> presenterer i <37D56DB1.5E7183D5@chem.sintef.no> et endelig forslag om opprettelse av no.fritid.maritim.
7.
Vidar Andreassen <Vidar.Andreassen@online.no> presenterer i <pWjVN3okzlC1OFBrMMtRExm4VTju@news.online.no> et forslag til charter for no.it.tjenester.nettilbydere.
6.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> informerer i <mHnTN+r7MyyF4DqYozbHj=3ePD4B@4ax.com> om at no.nettvett vil bli opprettet.
4.
Lars Syrstad <lars@tihlde.hist.no> foreslår i <1miu5qbodk.fsf@colargol.tihlde.hist.no> opprettelse av no.kultur.musikk.alternativ.
3.
Lars Magne Mauset <lmauset@online.no> presenterer i <LiUz3.457$XR4.3636@news1.online.no> et endelig forslag om opprettelse av no.fritid.bygdeungdom.
1.
Ragnar Dunsby <rdunsby@iname.com> etterspør i <37ccee74.76305242@news1.c2i.net> en gruppe om bedriftsøkonomi.

August

30.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> foreslår i <fa.gdjl5tv.2140gn@ifi.uio.no> at no.velkommen nedlegges.
30.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> informerer i <fa.h8gpa5v.1f5878k@ifi.uio.no> om at no.nettvett vil bli opprettet.
27.
Ole W Saastad <ole.saastad@chem.sintef.no> foreslår i <37C62B3D.E3D9589C@chem.sintef.no> opprettelse av no.fritid.maritim.
26.
Audun Torsdalen <audun@dod.no> presenterer i <37c73789.10848062@news.online.no> forslag til charter til no.teknologi.hjemmekino.
25.
Ole W Saastad <ole.saastad@chem.sintef.no> presenterer i <37C3E79B.A543DD7E@chem.sintef.no> et endelig charter til no.fritid.maritim.
18.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> ønsker i <934986016.16448@usenet.no> velkommen til no.kultur.musikk.klassisk.
17.
Roy Michelsen <roy-mi@online.no> stiller i <7pbl9a$qjq@info.telenor.no> spørsmålstegn ved automodereringen av no.annonser.* followup-to til no.annonser.diskusjon.
13.
Gordon Spangelid <gordon.spangelid@stv.uio.no.spam> foreslår i <37B4254E.6F3CDC93@stv.uio.no.spam> opprettelse av no.it.programvare.diverse.
13.
Gordon Spangelid <gordon.spangelid@stv.uio.no.spam> foreslår i <37B423CE.79946D71@stv.uio.no.spam> å rydde i no.alt.*.
13.
Ole W Saastad <ole.saastad@chem.sintef.no> presenterer i <37B404E6.82E015BE@chem.sintef.no> et forslag til charter for no.fritid.maritim/baat.
13.
Audun <audun@dod.no> spør i <37b3fa20.8069889@news.online.no> om vi har behov for no.teknologi.hjemmekino.
11.
Knut Sparhell <knutsp@online.no> presenterer i <ct9s3.38$wU.551@news1.online.no> et endelig forslag om opprettelse av no.samfunn.forbruker.
11.
Ole W Saastad <ole.saastad@chem.sintef.no> foreslår i <37B11933.64B333F1@chem.sintef.no> opprettelse av no.fritid.båt.

Juli

26.
Petter Solbu <dagsolbu@online.no> foreslår i <Cs4n3.546$3p1.5596@news1.online.no> opprettelse av no.sport.sykkel.
23.
Gordon Spangelid <gordon.spangelid@stv.uio.no.spam> foreslår i <37987F62.3784A607@stv.uio.no.spam> opprettelse av no.alt.star-wars.
22.
Ina Faye-Lund <starcat@starcat.rlyeh.net> presenterer i <87aespc5x8.fsf@starcat.rlyeh.net> et endelig forslag om opprettelse av no.nettvett.
21.
Knut Sparhell <knutsp@online.no> presenterer i <dZ9l3.698$NA4.5864@news1.online.no> et foreløbig forslag om opprettelse av no.samfunn.forbruker.
20.
Trond Braut <tbraut@c2i.net> foreslår i <3794e43f.3810165@news1.c2i.net> opprettelse av no.samfunn.samliv.
12.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> presenterer i <3789f776.27650886@localhost> et revidert forslag til nytt valgreglement.

Juni

28.
Egil Brevik <egilbr@online.no> foreslår i <_BEd3.10$vv1.331@news1.online.no> opprettelse av en gruppe om forskjellsnorge.
16.
Knut Sparhell <knutsp@online.no> foreslår i <5mP93.313$eD6.2435@news1.online.no> opprettelse av en gruppe om forbrukerspørsmål.
11.
Christina Dahl <wild@nvg.org> foreslår i <37624391.18954024@ratatosk> opprettelse av no.samfunn.religion.hedning.
4.
Morten Hjellegjerde <faktiske@online.no> spør i <kVS53.359$KO2.2440@news1.online.no> om interessen for en gruppe om Championship Manager.
2.
Vidar Andreassen <Vidar.Andreassen@online.no> presenterer i <37596e39.168778650@news1.online.no> et endelig forslag til charter for no.it.os.os2.
2.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> presenterer i <7j3ivg$2bs$1@mimir.ifi.uio.no> et forslag til nytt valgreglement.
2.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> presenterer i <7j3gmp$1cse$3@toralf.uib.no> et forslag til charter for no.usenet.grupper.
2.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> presenterer i <7j3glp$1cse$2@toralf.uib.no> et forslag til charter for no.usenet.annonseringer.
2.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> presenterer i <7j3gk0$1cse$1@toralf.uib.no> et forslag til charter for no.it.tjenester.news.diverse.
2.
Anne Catherine Archer <tinsi@bgnett.no> presenterer i <7j3g3q$1c95$2@toralf.uib.no> et endelig forslag til charter for no.kultur.musikk.klassisk.
2.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> ønsker i <928288649.29947@usenet.no> velkommen til no.it.os.unix.linux.diverse.
2.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> ønsker i <928288639.29937@usenet.no> velkommen til no.it.os.unix.diverse.
2.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> ønsker i <928287014.29900@usenet.no> velkommen til no.it.programvare.emacs.
2.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> ønsker i <928281118.29802@usenet.no> velkommen til no.samfunn.okonomi.diverse.
1.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> informerer i <3756bb0f.99656989@news.online.no> om at no.samfunn.okonomi.diverse vil bli opprettet.
1.
Irene Grøneng <igroenen@online.no> presenterer i <yGN43.1485$%f9.181814272@news.telia.no> et forslag til charter for no.alt.pludring.

Mai

30.
Sander Bergh <sabergh@online.no> etterspør i <R9e43.313$F25.1284@news1.online.no> en gruppe for båtliv.
26.
Fredrik Sylthe <fredrik@bergen.mail.telia.com> foreslår i <UpY23.644$%f9.180038656@news.telia.no> opprettelse av no.it.telekom.mobil.opratørlogoer.
25.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> ønsker i <927648571.20644@usenet.no> velkommen til no.fritid.slektsforsking.it.
25.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> ønsker i <927648522.20634@usenet.no> velkommen til no.fritid.slektsforsking.diverse.
25.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> ønsker i <927646596.20521@usenet.no> velkommen til no.sport.skyting.
25.
Ina Faye-Lund <starcat@starcat.rlyeh.net> presenterer i <874sl1zf9f.fsf@starcat.rlyeh.net> et forslag om opprettelse av no.nettvett.
25.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> søker i <374b67e7.2319768650@news.online.no> moderator til no.samfunn.media.pressemeldinger.
25.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> informerer i <374a6722.2319571467@news.online.no> om at no.sport.skyting vil bli opprettet.
25.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> presenterer i <kmyaie9frq.fsf@gram.ifi.uio.no> et utkast til ny struktur for roten i no-hierarkiet.
24.
Asbjørn <lamereno@online.no> foreslår i <shc23.328$Wh1.904@news1.online.no> opprettelse av no.it.maskinvare.scsi.
22.
Tom Tellefsen <tom.tellefsen@c2i.net> etterspør i <7i733i$j4p$2@romeo.dax.net> en nyhetsgruppe for båtliv.
21.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> inviterer i <7i3oiu$r7g$1@mimir.ifi.uio.no> til fest i anledning slutten på omorganiseringen av no-hierarkiet.
21.
Dag Øien <fredag@oien.net> presenterer i <374540BC.430A@oien.net> et forslag til charter for no.it.programmering.python.
20.
Kjetil Torgrim Homme <kjetilho@haey.ifi.uio.no> presenterer i <1r4sl74mpz.fsf@haey.ifi.uio.no> et endelig forslag til charter for no.it.os.unix.diverse.
20.
Kjetil Torgrim Homme <kjetilho@haey.ifi.uio.no> presenterer i <1r675n4mr0.fsf@haey.ifi.uio.no> et endelig forslag til charter for no.it.os.unix.linux.diverse.
20.
Kjetil Torgrim Homme <kjetilho@haey.ifi.uio.no> presenterer i <1r7lq34msz.fsf@haey.ifi.uio.no> et endelig forslag til charter for no.it.programvare.emacs.
20.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> ønsker i <927206884.14539@usenet.no> velkommen til no.annonser.musikk.
20.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> ønsker i <927205460.14510@usenet.no> velkommen til no.fag.landbruk.
20.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> informerer i <374cb3b4.135009673@news.online.no> om at no.fag.landbruk vil bli opprettet.
16.
Irene Grøneng <igroenen@online.no> presenterer i <xxz%2.261$C3.170332672@news.telia.no> et endelig forslag om opprettelse av no.samfunn.okonomi.diverse.
11.
Marius <reggaeboy@mailcity.com.nospam_spam_bacon_and_spam> presenterer i <37384b60.26306363@news.online.no> et forslag til charter for no.samfunn.okonomi.
9.
Morten Vinje <mvinje@online.no> presenterer i <MPG.11a001226be874b4989738@news.online.no> et endelig forslag om opprettelse av no.sport.skyting. Dette erstatter endelig forslag om no.fritid.skyting.
4.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> informerer i <372E2884.A754F232@usenet.no> om at no.org.dnd vil bli nedlagt.
2.
Jon Inge Bragstad (aka Jonis) <sivertb@online.no> presenterer i <372cb058.9883863@news1.online.no> et endelig forslag om opprettelse av no.fag.landbruk.
2.
Morten Vinje <mvinje@online.no> presenterer i <MPG.1196b2b73a5824d4989708@news.online.no> et endelig forslag om opprettelse av no.fritid.skyting.

April

30.
Marius <reggaeboy@mailcity.com.nospam_spam_bacon_and_spam> presenterer i <8spW2.590$_57.2909@news1.online.no> et forslag til charter for no.samfunn.okonomi.
30.
Kjetil Torgrim Homme <kjetilho@haey.ifi.uio.no> oppsummerer i <1rd80mj5dp.fsf@haey.ifi.uio.no> reglene for modereringen av no.annonser.*.
29.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> ønsker i <925365621.18241@usenet.no> velkommen til no.fritid.hage.
28.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> informerer i <37277db7.176981776@news.online.no> om at no.fritid.hage vil bli opprettet.
26.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> ønsker i <925079759.14574@usenet.no> velkommen til no.it.nettverk.
23.
Henning Maagerud <henning@infostream.no> presenterer i <37204DE0.72FCF28@infostream.no> et endelig forslag til charter for no.fritid.slektsforsking.diverse.
22.
Henning Maagerud <henning@infostream.no> presenterer i <371E6F05.483E8422@infostream.no> et endelig forslag til charter for no.fritid.slektsforsking.it.
21.
Knut Sparhell <fihmta@online.no> foreslår i <ujjT2.178$Wi2.625@news1.online.no> opprettelse av no.samfunn.politikk.samferdsel.
19.
Jon Inge Bragstad (aka Jonis) <sivertb@online.no> presenterer i <371b8f4f.4514615@news1.online.no> et oppdatert charter for no.fag.landbruk.
17.
Vegard Johansen <vegardj@sol.no> foreslår i <3718C26D.40756CA0@online.no> opprettelse av no.annonser.musikk.
15.
Haakaa B. Furuseth <haakaa.mail@haka.no> presenterer i <19990415.223030.mxkF3.HBF@haka.no> et endelig charter for no.fritid.hage.
15.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> ønsker i <924146696.4086@usenet.no> velkommen til no.it.os.ms-windows.nt.
15.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> ønsker i <924146656.4075@usenet.no> velkommen til no.samfunn.alkohol.
15.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> ønsker i <924146619.4064@usenet.no> velkommen til no.fag.kjemi.
15.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> ønsker i <924146577.4053@usenet.no> velkommen til no.samfunn.skole.
15.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> ønsker i <924146552.4042@usenet.no> velkommen til no.samfunn.religion.
15.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> ønsker i <924146479.4030@usenet.no> velkommen til no.kultur.musikk.diverse.
15.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> ønsker i <924146457.4019@usenet.no> velkommen til no.kultur.folklore.overtro.
15.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> ønsker i <924146384.4008@usenet.no> velkommen til no.kultur.folklore.diverse.
15.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> ønsker i <924146351.3997@usenet.no> velkommen til no.fritid.reiser.
14.
Haakaa B. Furuseth <haakaa.mail@haka.no> presenterer i <19990414.234503.fxQF3.HBF@haka.no> et oppdatert charter for no.fritid.hage.
14.
Jon Inge Bragstad (aka Jonis) <sivertb@online.no> presenterer i <3714bc98.421164@news1.online.no> et oppdatert charter for no.samfunn.landbruk.
12.
Haakaa B. Furuseth <haakaa.mail@haka.no> presenterer i <19990412.151347.KGfE3.HBF@haka.no> et forslag til charter for no.fritid.hage.
12.
Annette Nordheim <annetten@hepp.uio.no> presenterer i <7esl9m$eo0$1@nnrp1.dejanews.com> et forslag til charter for no.samfunn.seksualitet.kontroversiell.
11.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> informerer i <3714d22b.2269538123@news.online.no> om at no.it.os.ms-windows.nt vil bli opprettet.
11.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> informerer i <3712d1a7.2269406383@news.online.no> om at no.annonser.motorsykkel vil bli opprettet.
10.
Jon Inge Bragstad (aka Jonis) <sivertb@online.no> presenterer i <370f9eb9.3973219@news1.online.no> et utkast til charter for no.samfunn.landbruk.
10.
Vegard Johansen <vegardj@sol.no> presenterer i <370F8BED.F96E305F@online.no> et forslag til charter for no.annonser.musikk.
9.
Annette Nordheim <annetten@hepp.uio.no> foreslår i <Pine.OSF.4.05.9904091013250.14462-100000@hepp.uio.no> opprettelse av no.samfunn.seksualitet.pedofili.
7.
Terje Hellemo <terje@hellemo.priv.no> presenterer i <7egebk$h82$1@news.uit.no> et endelig forslag om opprettelse av no.it.os.ms-windows.nt.
7.
Eskil Brandvik <eXNo-SpamXbrandvi@online.no> presenterer i <370ac455.2734900@news.online.no> et endelig forslag om no.annonser.motorsykkel.
6.
Kristin Nybrott <kristin@mr.telia.no> foreslår i <3709D610.70C2819C@mr.telia.no> opprettelse av en gruppe om dyrking av urter. Forslaget blir forløperen til no.fritid.hage.
6.
Eskil Brandvik <eXNo-SpamXbrandvi@online.no> presenterer i <37096019.20074451@news.online.no> et endelig forslag om no.marked.motorsykkel. Forslaget trekkes dagen etter.
1.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> presenterer i <7dvcnb$a5$1@mimir.ifi.uio.no> en aprilspøk om nytt valgreglement, hvor et av poengene var at AUs medlemmer selv utpekte sine etterfølgere.

Mars

31.
Øystein Johansen <oeysteij@online.no> presenterer i <37025FB6.31F804A9@online.no> et endelig forslag til charter for no.fag.kjemi.
28.
Anne Catherine Archer <tinsi@bgnett.no> presenterer i <37102e9c.15302258@nntp.ifi.uio.no> et endelig forslag til charter for no.samfunn.skole.
28.
Anne Catherine Archer <tinsi@bgnett.no> presenterer i <370f2e94.15294663@nntp.ifi.uio.no> et endelig forslag til charter for no.samfunn.religion.
28.
Anne Catherine Archer <tinsi@bgnett.no> presenterer i <370e2e8d.15286931@nntp.ifi.uio.no> et endelig forslag til charter for no.fritid.reiser.
28.
Anne Catherine Archer <tinsi@bgnett.no> presenterer i <370d2e7d.15271673@nntp.ifi.uio.no> et endelig forslag til charter for no.kultur.musikk.diverse.
28.
Anne Catherine Archer <tinsi@bgnett.no> presenterer i <370c2e73.15261758@nntp.ifi.uio.no> et endelig forslag til charter for no.kultur.folklore.diverse.
28.
Anne Catherine Archer <tinsi@bgnett.no> presenterer i <370b2e62.15244345@nntp.ifi.uio.no> et endelig forslag til charter for no.kultur.folklore.overtro.
27.
Terje Hellemo <terje@hellemo.priv.no> presenterer i <7dirl3$hs4$1@news.uit.no> et endelig forslag til charter for no.it.os.ms-windows.nt.
25.
Bjørn Mork <bmork@dod.no> foreslår i <uu2v934ju.fsf@npt.no> etablering av et sensurutvalg.
25.
Henning Maagerud <henning@infostream.no> presenterer i <36FA0AB0.F0F04C36@infostream.no> et endelig forslag til charter for no.samfunn.alkohol.
24.
Jan Kroken <jankr@nntp.ifi.uio.no> foreslår i <vhin212zrkx.fsf@hrotti.ifi.uio.no> opprettelse av no.it.programvare.nettlesere.
23.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> foreslår i <36F80E7F.1E441B6B@usenet.no> nedleggelse av no.org.efn.diskusjon.
23.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> foreslår i <36F80E20.26AAAF11@usenet.no> nedleggelse av no.org.isoc-no.
23.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> foreslår i <36F80DF3.ECCB72C3@usenet.no> nedleggelse av no.org.dnd.
23.
Henning Maagerud <henning@infostream.no> presenterer i <36F802FB.6D4EF161@infostream.no> et forslag til charter for no.samfunn.politikk.diverse.
23.
Eskil Brandvik <eXNo-SpamXbrandvi@online.no> presenterer i <3704b6eb.13049150@news.online.no> et forslag til charter for no.annonser.motorsykkel.
23.
Dag Øien <fredag@oien.net> presenterer i <36F774CC.187B@oien.net> et forslag til charter for no.it.os.mac.fanatikere.
23.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> ønsker i <922179767.14613@usenet.no> velkommen til no.annonser.audio-video.
23.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> ønsker i <922184361.15195@usenet.no> velkommen til no.annonser.bil.
23.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> ønsker i <922182017.14841@usenet.no> velkommen til no.annonser.bolig.
23.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> ønsker i <922180090.14655@usenet.no> velkommen til no.annonser.diskusjon.
23.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> ønsker i <922180035.14645@usenet.no> velkommen til no.annonser.diverse.
23.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> ønsker i <922179917.14635@usenet.no> velkommen til no.annonser.foto.
23.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> ønsker i <922180324.14670@usenet.no> velkommen til no.annonser.it.telekom.
23.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> ønsker i <922180637.14712@usenet.no> velkommen til no.annonser.spill.data.
23.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> ønsker i <922180621.14702@usenet.no> velkommen til no.annonser.spill.diverse.
23.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> ønsker i <922180654.14722@usenet.no> velkommen til no.annonser.spill.tv.
23.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> ønsker i <922180528.14691@usenet.no> velkommen til no.annonser.sykkel.
23.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> ønsker i <922184781.15297@usenet.no> velkommen til no.fag.jus.
23.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> ønsker i <922184453.15207@usenet.no> velkommen til no.fag.spraak.diverse.
23.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> ønsker i <922184464.15217@usenet.no> velkommen til no.fag.spraak.fagord.
23.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> ønsker i <922179895.14625@usenet.no> velkommen til no.fritid.foto.
23.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> ønsker i <922185200.15378@usenet.no> velkommen til no.fritid.slektsforsking.etterlysing.
23.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> ønsker i <922180508.14681@usenet.no> velkommen til no.fritid.sykkel.
23.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> ønsker i <922184844.15307@usenet.no> velkommen til no.it.maskinvare.diverse.
23.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> ønsker i <922184702.15277@usenet.no> velkommen til no.it.maskinvare.pda.
23.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> ønsker i <922185021.15347@usenet.no> velkommen til no.it.nostalgi.
23.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> ønsker i <922185092.15368@usenet.no> velkommen til no.it.os.mac.diverse.
23.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> ønsker i <922184895.15317@usenet.no> velkommen til no.it.os.ms-windows.diverse.
23.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> ønsker i <922200905.15704@usenet.no> velkommen til no.it.programvare.ms-office.
23.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> ønsker i <922184582.15240@usenet.no> velkommen til no.it.programvare.tex.
23.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> ønsker i <922184605.15250@usenet.no> velkommen til no.kultur.diverse.
23.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> ønsker i <922184976.15337@usenet.no> velkommen til no.kultur.film.
23.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> ønsker i <922185052.15357@usenet.no> velkommen til no.kultur.folklore.ufo.
23.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> ønsker i <922184936.15327@usenet.no> velkommen til no.kultur.litteratur.diverse.
23.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> ønsker i <922184675.15267@usenet.no> velkommen til no.samfunn.diverse.
23.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> ønsker i <922184738.15287@usenet.no> velkommen til no.samfunn.seksualitet.
23.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> ønsker i <922184305.15180@usenet.no> velkommen til no.teknologi.bil.
23.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> ønsker i <922184519.15229@usenet.no> velkommen til no.teknologi.diverse.
21.
Mirana <g-case@online.no> etterlyser i <kO8J2.195$8K1.791@news1.online.no> en gruppe for goth-miljøet.
21.
Ina Faye-Lund <starcat@starcat.rlyeh.net> presenterer i <87g16zrldc.fsf@starcat.rlyeh.net> et endelig forslag til opprettelse av no.it.nettvett.
21.
Trent Gulbrandsen <trent@online.no> drar i <TV_I2.509$r76.1916@news1.online.no> igang en debatt om AUs rolle.
19.
Dag Øien <fredag@oien.net> presenterer i <36F28AC3.52A0@oien.net> et endelig forslag om opprettelse av no.it.nettverk.
16.
Stian Herberg <sh@c2i.net> presenterer i <36f197c8.5822745@news1.c2i.net> et forslag til charter for no.it.tjenester.dns.
16.
Aage Takvam <aatakvam@online.no> presenterer i <36EE7735.94266E28@online.no> et forslag til charter for no.yrkeshygiene.
16.
Dag Øien <fredag@oien.net> presenterer i <36EE62C1.413C@oien.net> et forslag til charter for no.it.nettverk.
16.
Henning Maagerud <henning@infostream.no> presenterer i <36EDB77C.9DD64D1E@infostream.no> et forslag til charter for no.fritid.slektsforsking.it.
16.
Henning Maagerud <henning@infostream.no> presenterer i <36EDB5D4.F1EC2BDC@infostream.no> et forslag til charter for no.fritid.slektsforsking.diverse.
16.
Henning Maagerud <henning@infostream.no> presenterer i <36EDB342.F0D3C26D@infostream.no> et endelig forslag til charter for no.fritid.slektsforsking.etterlysing.
15.
Dag Øien <fredag@oien.net> presenterer i <36ED1B52.49E4@oien.net> et endelig forslag til charter for no.it.os.mac.diverse.
15.
Dag Øien <fredag@oien.net> presenterer i <36ED0300.AA5@oien.net> et endelig forslag om opprettelse av no.it.programvare.ms-office.
15.
Rolf Marvin Bøe Lindgren <roffe@morgoth.uio.no> presenterer i <lbzhfrnjg59.fsf@morgoth.uio.no> et endelig forslag til charter for no.it.programvare.tex.
15.
Ole Jonny Brenne <webmaster@ufo.noNOSPAM> presenterer i <36ecb357.1097185@news.supernews.com> et endelig forslag til charter for no.kultur.folklore.ufo.
15.
Henning Maagerud <henning@infostream.no> presenterer i <36EC7506.1E437251@infostream.no> et forslag til charter for no.samfunn.alkohol.
15.
Henning Maagerud <henning@infostream.no> presenterer i <36EC64EC.D2D43AE5@infostream.no> et endelig forslag til charter for no.teknologi.bil.
15.
Henning Maagerud <henning@infostream.no> presenterer i <36EC6490.274D9B89@infostream.no> et endelig forslag til charter for no.it.nostalgi.
15.
Henning Maagerud <henning@infostream.no> presenterer i <36EC63E2.A3E93A4@infostream.no> et endelig forslag til charter for no.kultur.film.
14.
Vidar Andreassen <Vidar.Andreassen@online.no> presenterer i <36ecd31c.252009160@news1.online.no> et endelig forslag til charter for no.kultur.litteratur.diverse.
14.
Vidar Andreassen <Vidar.Andreassen@online.no> presenterer i <36f2b7a3.244976908@news.online.no> et endelig forslag til charter for no.it.maskinvare.diverse.
14.
Vidar Andreassen <Vidar.Andreassen@online.no> presenterer i <36f5bb4f.245916148@news.online.no> et endelig forslag til charter for no.it.os.ms-windows.diverse.
14.
Anne Catherine Archer <tinsi@bgnett.no> presenterer i <36ec8e39.10489371@nntp.ifi.uio.no> et endelig forslag til charter for no.fag.jus.
6.
Torbjørn Morka <scanman@online.no> foreslår i <crbE2.228$Yz4.1153@news1.online.no> opprettelse av historiegrupper.
4.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> presenterer i <36DDD944.49FC8726@usenet.no> et forslag til generelt charter for gruppene i no.annonser.*.
1.
Petter Solbu <dagsolbu@online.no> presenterer i <7berhv$g5j$1@readme.online.no> et forslag til charter for no.musikk.meningsutveksling.

Februar

28.
Gordon Spangelid <gordon.spangelid@stv.uio.no.spam> spør i <36D91D3F.5D047A42@stv.uio.no.spam> hva som kan gjøres med no.general.
25.
Pernille Nylehn <pernille.nylehn@pki.uib.no> presenterer i <36d58bf2.250018@news.uib.no> et endelig forslag til charter for no.samfunn.seksualitet.
19.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> informerer i <36ddd72a.17307986@nntp.ifi.uio.no> om at no.samfunn.konspirasjoner ikke vil bli opprettet.
19.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> informerer i <36dbd68a.17148293@nntp.ifi.uio.no> om at no.sport.fallskjermhopping ikke vil bli opprettet.
19.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> informerer i <36dad687.17144518@nntp.ifi.uio.no> om at no.teknologi.diverse vil bli opprettet.
19.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> informerer i <36d9d683.17141248@nntp.ifi.uio.no> om at no.kultur.diverse vil bli opprettet.
19.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> informerer i <36d8d67f.17136429@nntp.ifi.uio.no> om at no.samfunn.diverse vil bli opprettet.
19.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> informerer i <36d7d676.17128064@nntp.ifi.uio.no> om at no.it.maskinvare.pda vil bli opprettet.
17.
Torleif Haugødegård <haugoede@online.no> presenterer i <36cbef43.8507927@news.online.no> et forslag til charter for de 3 nye slektsforskingsgruppene.
17.
Rolf Marvin Bøe Lindgren <roffe@morgoth.uio.no> presenterer i <lbzd839yox0.fsf@morgoth.uio.no> et forslag til charter for no.it.programvare.tex.
11.
Kjell T Svindland <kjellts@usa.net> presenterer i <1dn299a.knbt41bo1um8N@svindland.ibg.uit.no> et revidert forslag til charter for no.teknologi.bil.
11.
Ole Jonny Brenne <webmaster@ufo.no> presenterer i <36c3a247.6921782@news.supernews.com> et forslag til charter for no.kultur.folklore.ufo.
7.
Per Inge Oestmoen <pioe@powertech.no> presenterer i <36BDF373.6F757808@powertech.no> et forslag til charter for no.it.os.ms-windows.nt.
7.
Ina Faye-Lund <starcat@starcat.rlyeh.net> presenterer i <87ogn6xqc0.fsf@starcat.rlyeh.net> et forslag til charter for no.it.nettvett.
5.
Øystein Ask <oask@online.no> forelår i <01be5144$cda63380$1dc24382@en-egen-maskin> opprettelse av no.annonser.elektronikk.
4.
Gordon Spangelid <gordon.spangelid@stv.uio.no> lufter i <36BA1FA4.94453F10@stv.uio.no> ideen om en egen livsstilsgruppe.
3.
Inge Fløan <ingefl@stud.fim.ntnu.no> presenterer i <36d18d66.27533170@news.ntnu.no> et forslag til charter for no.it.os.ms-windows.maskinvare.
3.
Inge Fløan <ingefl@stud.fim.ntnu.no> presenterer i <36c14e4f.11382326@news.ntnu.no> et forslag til charter for no.it.maskinvare.diverse.
2.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> informerer i <36d26006.432333122@news.online.no> om at no.fritid.trim+trening ikke vil bli opprettet.
2.
Stig Sandbeck Mathisen <ssm@rlyeh.net> presenterer i <87pv7suazy.fsf@dream.nextel.no> et endelig forslag til opprettelse av no.it.maskinvare.pda.
2.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> informerer i <kmd83tmyii.fsf@gram.ifi.uio.no> om hvordan no.annonser blir.
1.
Jardar Eggesbø Abrahamsen <jardar@nvg.ntnu.no> presenterer i <793s7c$p20$1@due.unit.no> et endelig forslag til charter for no.fag.spraak.fagord.
1.
Jardar Eggesbø Abrahamsen <jardar@nvg.ntnu.no> presenterer i <793s4o$p1f$1@due.unit.no> et endelig forslag til charter for no.fag.spraak.diverse.
1.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> ønsker i <917854158.9513@usenet.no> velkommen til no.fritid.dyr.diverse.
1.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> ønsker i <917847922.9466@usenet.no> velkommen til no.org.nuug.
1.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> ønsker i <917847438.9441@usenet.no> velkommen til no.it.os.amiga.programvare.
1.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> ønsker i <917847430.9431@usenet.no> velkommen til no.it.os.amiga.maskinvare.
1.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> ønsker i <917847420.9421@usenet.no> velkommen til no.it.os.amiga.diverse.
1.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> ønsker i <917847154.9410@usenet.no> velkommen til no.kultur.musikk.gitar.

Januar

30.
Øistein Hauge <hauge_oe@hotmail.com> foreslår i <78tg06$4dv$1@toralf.uib.no> en egen gruppe om netikette.
27.
Stig Sandbeck Mathisen <ssm@rlyeh.net> presenterer i <874spdc4ju.fsf@dream.nextel.no> et forslag til charter for no.it.maskinvare.pda.
27.
Bjørn Egeland <bjege@online.no> foreslår i <78ms77$61j$1@readme.online.no> en splitting av no.religion.
27.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> presenterer i <1rpv81lm46.fsf@haey.ifi.uio.no> den nye strukturen for no.it.
26.
Martin Fossland <mafoss@online.no> foreslår i <199901262214352679673@ti31a61-0121.dialup.online.no> opprettelse av en egen gruppe for Palm-brukere.
26.
Torleif Haugødegård <haugoede@online.no> presenterer i <36ad8a6b.6957982@news.online.no> et forslag til charter for no.fritid.slektsforsking.it.
25.
Vidar Andreassen <Vidar.Andreassen@online.no> presenterer i <36af4448.3229053@news.online.no> et endelig forslag om opprettelse av no.samfunn.diverse.
25.
Vidar Andreassen <Vidar.Andreassen@online.no> presenterer i <36ae4433.3208163@news.online.no> et endelig forslag om opprettelse av no.kultur.diverse.
25.
Vidar Andreassen <Vidar.Andreassen@online.no> presenterer i <36ad4404.3161125@news.online.no> et endelig forslag om opprettelse av no.teknologi.diverse.
25.
Vidar Andreassen <Vidar.Andreassen@online.no> presenterer i <36ac4327.2940488@news.online.no> et endelig forslag om opprettelse av no.org.nuug.
25.
Gordon Spangelid <gordon.spangelid@stv.uio.no> presenterer i <36ABA655.52D74439@stv.uio.no> et endelig forslag om opprettelse av no.samfunn.konspirasjoner.
23.
Trent Gulbrandsen <trent@online.no> presenterer i <78d833$7hq$1@readme.online.no> et endelig forslag om opprettelse av no.fallskjermhopping.
21.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> ønsker i <916953665.6690@usenet.no> velkommen til no.sport.kampkunst.
21.
Petter Tveter Solbu <dagsolbu@online.no> presenterer i <787q3s$q4l$1@readme.online.no> et forslag til charter for no.samfunn.media.radio-tv.humor.
21.
Petter Tveter Solbu <dagsolbu@online.no> presenterer i <787ibu$jfn$1@readme.online.no> et forslag til charter for no.samfunn.media.radio-tv.aapenpost.
21.
Petter Tveter Solbu <dagsolbu@online.no> presenterer i <787epv$h6a$1@readme.online.no> et forslag til charter for no.radio-tv.åpenpost.
20.
"F A" <allsted@online.no> presenterer i <785mh3$jqf$1@readme.online.no> et forslag til charter for no.dj.
20.
Morten Wang <warnckew@online.no> presenterer i <wkbtjuz2bn.fsf@online.no> et endelig forslag til charter for no.kultur.musikk.gitar.
17.
Gordon Spangelid <gordon.spangelid@stv.uio.no> presenterer i <36A259F8.D1FB67A4@stv.uio.no> et endelig forslag om opprettelse av no.fritid.trim-og-trening.
14.
Dag Øien <fredag@oien.net> presenterer i <fredag-ya023080001401992249500001@news.uio.no> et forslag til charter for no.it.os.mac.diverse.
14.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> ønsker i <916337383.4262@usenet.no> velkommen til no.kultur.musikk.korps.
12.
Dag Øien <fredag@oien.net> presenterer i <fredag-ya023080001201990106580001@news.uio.no> et endelig forslag om opprettelse av no.annonser.it.telekom.
12.
Dag Øien <fredag@oien.net> presenterer i <fredag-ya023080001201990017470001@news.uio.no> et forslag til charter for no.it.internett.diverse.
12.
Dag Øien <fredag@oien.net> presenterer i <369C983E.46B@oien.net> et forslag til charter for no.it.os.ms-windows.
12.
Dag Øien <fredag@oien.net> presenterer i <fredag-ya023080001201990005300001@news.uio.no> et forslag til charter for no.it.programvare.ms-office.
11.
Morten Wang <warnckew@online.no> presenterer i <wkd84mnldx.fsf@online.no> forslag til charter for no.kultur.musikk.gitar.
10.
Jan Eikeland <jaeikela@c2i.net> foreslår i <3699809b.626364@news1.c2i.net> opprettelse av no.it.os.ms-windows.programmering.diverse.
9.
Arve Bersvendsen <mad-dog@online.no> presenterer i <36995476.89559816@news.online.no> et endelig forslag om opprettelse av no.annonser.audio-video.
8.
Annette Nordheim <annetten@hepp.uio.no> presenterer i <3695fc2f.5163723@nntp.uio.no> et endelig forslag om opprettelse av no.fritid.dyr.diverse.
7.
Stig Sandbeck Mathisen <ssm@hastur.rlyeh.net> presenterer i <slrn799k7s.306.ssm@hastur.rlyeh.net> et endelig forslag om opprettelse av no.sport.kampkunst.
7.
Arve Bersvendsen <mad-dog@online.no> presenterer i <772ens$8so$1@readme.online.no> et forslag om opprettelse av no.annonser.audio-video.
7.
Audun Torsdalen <torsdale@online.no> presenterer i <3693f730.6204978@news.online.no> et forslag om opprettelse av no.marked.audio-video.
6.
Arve Bersvendsen <mad-dog@online.no> foreslår i <770p32$eg1$2@readme.online.no> opprettelse av no.marked.audiovideo.
6.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> ønsker i <915594232.716@usenet.no> velkommen til no.samfunn.media.radio-tv.
6.
Jostein Korsnes <jovi@hl.telia.no> foreslår i <76ubt7$2lm$1@romeo.dax.net> opprettelse av no.arkitektur.
6.
Gordon Spangelid <gordon.spangelid@stv.uio.no> foreslår i <3692996B.6C42FCB7@stv.uio.no> nedleggelse av no.samfunn.politikk.innvandring.
2.
Jan Vidar Dahle <javida@online.no> presenterer i <76jmh7$dju$1@readme.online.no> et forslag til charter for opprettelse av en nyhetsgruppe om hundekjøring.

Valid HTML 4.0! Arbeidsutvalget for USENET Norge er ansvarlig for disse sidene.
Sidene ble fram til oktober 2003 vedlikeholdt av Vidar Andreassen.