Velkommen til USENET Norge

Hvem er USENET Norge?

USENET Norge er deg og meg og alle som deltar ved å poste og lese i det norske newshierarkiet. For at no-hierarkiet skal ha det best mulig og det samfunnet som har dannet seg rundt no-gruppene skal få et best mulig liv, har vi ved diskusjoner og avstemninger kommet frem til et ramme-/regelverk. I dette er det gitt regler bl.a. for valg av et arbeidsutvalg og hvordan nye no-grupper blir til. Arbeidsutvalget jobber etter disse reglene, og har som oppgave å sørge for no-hierarkiets ve og vel og tar de fleste avgjørelser som har med den daglige driften av hierarkiet å gjøre. Se nedenfor om arbeidsutvalgets oppgaver og gjøremål.

Valg på nytt Arbeidsutvalg for USENET Norge

Valget på nytt arbeidsutvalg er avsluttet og resultatet ble kunngjort 19. april 2006. Se vår valgweb for mer informasjon.

Hva er USENET Norges arbeidsutvalg?

no-hierarkiet administreres av et arbeidsutvalg (vanligvis kalt AU) på fire personer. Disse har som oppgave å ta seg av no-hierarkiet på best mulig måte. De har også ansvaret for å oppdatere disse websidene du nå befinner deg på. AU har i samarbeid med USENET Norge utarbeidet følgende retningslinjer:

Disse retningslinjene vil til enhver tid kunne endre seg noe. Dette vil bli kunngjort i newsgruppen no.usenet.informasjon.

USENET Norge

FAQ/OBS

Chartre

Grupper

Eksterne ressurser

Hvordan lage nye grupper i no.-hierarkiet?

Nye grupper i no.-hierarkiet opprettes av AU, ved vaktmesteren. Siden det ikke er trivielt å fjerne en gruppe igjen etter at den er opprettet, er det laget et passe trangt nåløye for opprettelser av nye grupper. Hvordan prosedyren er for å gjøre dette, er beskrevet i retningslinjene for hvordan nye grupper opprettes. Den første delen av jobben er å skrive et charter for gruppen. Det kan være lurt å lese veiledning for skriving av chartre for å få detaljerte tips om hvordan man bør/skal gjøre dette. AU har samlet alle chartre for no.*-gruppene for gjennomsyn her.

En punktvis oversikt over prosessen rundt opprettelse av nye grupper kan du finne her:
OBS/FAQ: Hvordan opprette en ny gruppe?

Hva har skjedd i hierarkiet tidligere?

I og med at det varierer sterkt hvor lenge gamle artikler blir liggende på de forskjellige servere, samt at mengden postinger kan bli noe overveldende til tider, har vi laget et sammendrag av sentrale hendelser på no.news.diverse og no.usenet.*. Den kan tjene som en referanse når man vil vite når noe konkret skjedde, eller den kan fungere som en kortversjon for de som ikke har ork eller tid til å lese selve newsgruppen.

Information about no.* for News Admins

The no.* hierarchy is the Norwegian USENET hierarchy. Postings are generally in Norwegian using the 8-bit ISO-8859-1 (also known as Latin1) character set. The hierarchy is distributed world wide. no.* technical info

Diskusjoner rundt no-hierarkiet foregår i gruppen no.usenet.admin.

Send gjerne epost til oss hvis du forslag til ting som passer her.

Valid HTML 4.0!


au@usenet.no