Hvordan skrive et godt charter

1. Grunnlaget for et godt charter

En god idé er å først lufte tankene om en ny gruppe på én eller flere eksisterende grupper hvor folk kunne tenkes å ha sans for en gruppe med temaet du foreslår. Hvis du for eksempel tenker deg en gruppe om historie, vil no.fag.diverse være et bra sted å begynne. Har du lyst på en gruppe for snorklere, vil no.fritid.diverse helst være stedet, osv.

Let deg gjennom det eksisterende no-hierarkiet til du finner den eller de gruppene som ligger nærmest å kunne interessere seg for den nye gruppen du drømmer om. Stadig flere grupper får også chartre som blir tilgjengelig via USENET Norges web-sider, og da blir det også lettere å finne frem her.

Finner du ingen gruppe du synes er relevant, kan no.usenet.admin være et alternativ. Der kan du kanskje også få tips om grupper hvor det kan være lurt å diskutere idéene dine, om du ikke har funnet dem selv, og om de eksisterer.

Vi vil under alle omstendigheter anbefale deg å kryssposte diskusjoner omkring planene om en ny gruppe til no.usenet.admin. Da vil flere vite hva dere holder på med og kan komme med nyttige innspill.

Så er det å lufte planene dine. Hvis du merker at flere andre tenner på idéen din om å forsøke å få opprettet en ny no-gruppe, kan neste skritt være at dere blir enige om et gruppenavn, formålet med gruppen, hva som bør diskutereres og ikke diskuteres der, osv. Deretter kan dere snekre et charter og pusse det med stadig finere sandpapir, til dere synes det er ferdig til å sendes til no.usenet.informasjon eller au@usenet.no som et forslag om ny gruppe.

På denne måten kan du også sikre deg at mange av de som er for denne gruppen, vet hva som skjer og når, og kan gi sin erklærte støtte til forslaget på no.usenet.admin. Dette er viktig for at gruppen skal ha en best mulig sjanse til faktisk å bli opprettet.

2. Hva bør du ikke gjøre?

Å slurve med charteroppsettet, som er beskrevet nedenfor, eller med innholdet i charteret, vil ikke gagne din sak - da er det store muligheter for at du får forslaget i retur.

Det er neppe heller noen god idé om du bare snekrer sammen et charter for deg selv hjemme på kjøkkenet, og så sender det inn. Det kan nemlig godt hende at andre som kunne tenke seg å diskutere temaet du foreslår for gruppen, i en egen no-gruppe, ikke er enige med deg i valg av gruppenavn eller i andre deler av charteret. Det kan også hende gruppenavnet du foreslår ikke er gyldig (se nedenfor), eller at du har gjort andre blundere i charteret. I slike tilfeller gir du deg selv mye dårligere odds enn nødvendig.

Om du bare har sittet og mekket charter for deg selv, vil du dessuten kanskje vite lite eller ingenting om i hvilken grad andre på no.* faktisk er interessert i å diskutere temaet du vil diskutere, og heller ikke ha gjort mye forarbeid for at andre skal interessere seg for din sak.

Du kan kort sagt risikere å kaste bort masse arbeid for deg selv - og for de som må ta stilling til forslaget ditt.

3. Hvordan skal du utforme et charter?

Et forfatningsdokument (charter) skal inneholde:

De forskjellige punktene skal komme i denne rekkefølgen, og settes opp under hver sin deloverskrift. AU har laget en bokmål mal og en nynorsk mal som du kan kopiere og bygge på, samt et eksempel på hvordan dette kan gjøres.

4. Nærmere forklaring til de forskjellige punktene

Gruppenavn

Gruppenavnet må følge tradisjonene til no.*, samt passe inn i strukturen for hierarkiet.

Lovlige navn er bygget opp av komponenter atskilt med punktum ".". Et lovlig gruppenavn er f.eks. no.samfunn.media.aviser. Dette navnet er delt opp i fire komponenter, "no", "samfunn", "media" og "aviser". Hver komponent er ett til tretti tegn lang og kan bestå av bokstavene a til z, sifrene 0 til 9, samt "+" og "-". Ingen andre tegn kan brukes. Siden dette utelukker de norske tegnene "æøå", bør man om mulig finne andre ord for å unngå dem. Som siste utvei skal "æ" erstattes med "ae", "ø" med "o" og "å" med "aa". Store bokstaver skal ikke brukes. Videre kan ikke en komponent bestå av bare tall: komponenten "3d" er lovlig, "4711" er det ikke.

Se på hva dagens grupper heter og prøv å plassere gruppen på riktig plass i et av underhierarkiene fag, fritid, it, kultur, org, samfunn, sport eller teknologi. Punktum brukes for å skille nivåer, bindestrek for å skille ord. F.eks. er "no.fritid.dyr.hvite.duer" og "no.fritid.dyr-hvite-duer" feil, riktig navn ville være "no.fritid.dyr.hvite-duer".

Hvis hele den delen av gruppenavnet som kommer foran siste ledd (tilsvarer underhierarkiet den skal plasseres i) eksisterer fra før vil du slippe å måtte begrunne også opprettelsen av et underhierarki. I eksemplet over vil "no.fritid.dyr.hvite.duer" måtte inenbære at det i prinsippet blir et nytt underhierarki "no.fritid.dyr.hvite.*", og dette navnet indikerer at hvite dyr trenger et underhierarki, og det er det vanskelig å gi noen grunn til.

En gruppe kan ikke hete det samme som et underhierarki.

Dersom du synes det er vanskelig å finne riktig gruppenavn kan du la dette stå åpent, i så tilfelle vil AU hjelpe deg med å finne et egnet navn.

Vaktmesteren har vetorett når det gjelder gruppenavn.

En enlinjes beskrivelse

Denne beskrivelsen skal ikke være på mer enn 56 tegn, inklusive punktum og eventuelt "(Moderated)" for modererte grupper.

Newsadministratorer rundt omkring krever en slik kort beskrivelse av hver gruppe. De som foreslår en gruppe, bør ha best forutsetninger for, og mest interesse av, å formulere en slik beskrivelse.

Se oversikten over eksisterende grupper for eksempler.

Formålet med gruppen

M.a.o.: Hvorfor vil du ha en slik gruppe, og hva vil du med den?

Vil vi ha:

Dette punktet henger sammen med det forrige. Hva slags temaer ønsker du at folk skal diskutere på denne gruppen? Hva slags innlegg vil du helst se der? Erfaringsmessig skjer det lett at grupper blir plaget av innlegg som egentlig ikke hører hjemme der, så det lønner seg å tenke grundig gjennom både dette punktet, og det neste, på forhånd.

Vil vi ikke ha:

Er det temaer folk kan bli lokket til å diskutere på denne gruppen (bl.a. p.g.a. gruppenavnet), men som passer bedre på allerede eksisterende grupper? Skriv dem her. Er det andre temaer du vil irritere deg grønn over å se diskutert på drømmegruppen din?

Det lønner seg å tenke gjennom og formulere dette her. Hvis gruppen blir opprettet, kan du senere henvise til charteret når noen sender innlegg av typen du ikke ønsker på gruppen.

Behovet for gruppen

Her må du være ekstra nøye. Regelen er at nye no-grupper bare blir opprettet hvis gruppetemaet allerede blir diskutert mye på allerede eksisterende grupper, eller om behovet for å diskutere temaet kan dokumenteres på annet vis.

Hvis temaet allerede blir mye diskutert på en eller flere eksisterende grupper (f.eks. fordi du har fått kompisene dine til å diskutere der en stund før du legger frem dokumentet), kan du henvise til denne eller disse gruppene og gi et anslag over hvor mange som diskuterer temaet der, og hvor mye de diskuterer.

Hvis temaet ikke blir diskutert i særlig grad ellers på no.*, må du forsøke å begrunne hvorfor dette er vanskelig eller umulig. Har du og andre diskutert temaet i andre fora, som f.eks. mailinglister, lokale news-hierarkier e.l., bør du opplyse om dette og gi et anslag over trafikken på listen(e), og antallet deltakere der.

Det er dessuten en god idé å overbevise de du vet er interessert i å diskutere gruppetemaet på USENET, om å stå frem på no.usenet.admin og støtte forslaget ditt.

Du bør kort sagt forsøke å vise oss andre at gruppen vil få nok volum til å leve.

Moderator

En moderert grupper fungerer slik at det bare er en eller flere moderatorer som kan poste meldinger til den. Grupper i no.* er normalt ikke modererte dersom ikke helt spesielle hensyn tilsier dette. Alle postinger må altså filtreres gjennom moderatoren(e). Hvis du vil at gruppen skal være moderert, har du selvfølgelig alt gitt en begrunnelse for dét ovenfor.

De som gjerne vil opprette den nye gruppen, bør på forhånd bli enige om hvem som skal ta på seg å moderere den. Det er mulig for flere å dele på moderator-oppgaven. Navn og mailadresse på moderatoren(e) oppgis under dette punktet.

Til slutt kan du godt du skrive hvem som foreslår gruppen, f.eks. hvis det skulle være flere enn deg selv.


au@usenet.no