Valg av USENET Norges Arbeidsutvalg 2006

Det er igjen tid for valg av medlemmer til USENET Norges Arbeidsutvalg.

Arbeidsutvalget betsår av fire personer, tre medlemmer og en vaktmester. Det er de tre medlemmene som er på valg. Vaktmester er ikke på valg. Arbeidsutvalget velges i utgangspunktet for en periode på to år. De som velges nå skal sitte fram til høsten 2007. Valget gjennomføres i henhold til valgreglementet vedtatt på no.usenet.admin.

Kunngjøringer angående valget postes i no.usenet.informasjon. Diskusjonen skjer i no.usenet.admin. Denne siden oppdateres underveis.

Tidsplan for valget

Vi har hatt en nominasjonsperiode fra 16. januar til 29. januar, men kun en av de nominerte kandidatene har sagt seg villig til å stille. Siden vi trenger minst tre kandidater, skal det etter reglementet være en ny nominasjonsperiode. Revdidert tidsplan for valget blir:

12. februar - 26. februar: Nominasjonsperiode
Kandidater til AU foreslås i no.usenet.admin og sendes samtidig på epost til AU.
2. mars kl 24:00: Frist for å akseptere nominasjonen
Kandidatene blir kontaktet av AU og må svare innen fristen.
7. mars: AU presenterer kandidatene
7. mars: AU presenterer stemmetellerne
7. mars - 14. mars: Kommentarperiode.
no.usenet.admin diskuterer stemmetellerene og foreslår eventuelt andre.
ca 15. mars: AU slår fast hvem som skal være stemmetellere
7. mars - 21. mars: Diskusjonsperiode for AU-kandidatene
no.usenet.admin diskuterer kandidatene.
27. mars - 10. april: Det stemmes
11. april: Posting av liste over godkjente og underkjente stemmer
11. april - 17. april: Klageperiode
18. april: Stemmetellerne presenterer valgresultatet

Kunngjøringer

Valgresultat

Valgresultatet ble kunngjort av stemmetellerne 19. april. Følgende personer ble valgt:


Eventuelle spørsmål kan stilles til : au@usenet.no eller i no.usenet.admin.

Sist oppdatert 2006-05-16 av Jarle Hammen Knudsen