USENET Norges Arbeidsutvalg (AU)

Arbeidsutvalget er en samling på fire valgte medlemmer som har som oppgave å administrere endringer og vedlikehold i no.*-hierarkiet. Ett av medlemmene er "vaktmester" og tar seg av de tekniske tingene som opprettelser eller nedleggelser av grupper etc.

AU vil fram til november 2007, eller til endringer må foretas av andre grunner, bestå av disse fire personer:

  • Tobias Brox
  • Kjetil Torgrim Homme <kjetilho @ ifi.uio.no> (vaktmester)
  • Jarle Hammen Knudsen
  • Joachim Mæland
AU-logo

Arbeidsutvalgets medlemmer følger med i no.usenet.admin og kan nåes som au@usenet.no.

Les også gjerne noen ord her om hva AU ikke gjør.


Eventuelle spørsmål kan rettes til au@usenet.no eller i no.usenet.admin.

Sist oppdatert 2006-05-16 av Jarle Hammen Knudsen