Hva AU ikke gjør

AU er valgt av de som engasjerer seg i USENET i Norge, og har således blitt gitt et mandat AU følger. Vi får mange henvendelser, og ganske mange av dem gjelder ting som er utenfor vårt mandat, enten av politiske eller tekniske grunner. Andre ting har vi kanskje ikke kapasitet til å svare på. Vi har her laget en oversikt over tingene AU ikke gjør, eller ikke kan hjelpe med, selv om vi i noen tilfeller gjerne kanskje ville:

De enkelte personene som sitter i AU kan selvfølgelig engasjere seg i enkeltsaker som grenser til punktene ovenfor, men ikke AU som sådan.


au@usenet.no