Hva kan jeg finne i dette dokumentet?

Dette er en punktvis oppstilling over hvordan du går fram dersom du ønsker å opprette en ny gruppe i no-hierarkiet.

Hvordan går jeg fram hvis jeg vil opprette en ny gruppe i no.*?

Punktene i kursiv er de punktene du som forslagsstiller har ansvaret for.

 1. Luft ideen om ny gruppe på eksisterende grupper.
 2. Få med deg andre interesserte til å skrive charter.
 3. Skriv charter ihht reglene for charterskriving
 4. Send charteret til au@usenet.no
 5. AU poster charterforslaget
 6. En diskusjonsperiode på 14 dager følger
 7. Send forslag om endelig opprettelse til au@usenet.no
 8. AU poster det endelige forslaget
 9. En ny diskusjonsperiode på 14 dager følger
 10. AU poster sin konklusjon - opprettelse, ikke opprettelse, eller avstemining
 11. Hvis gruppen går gjennom vil den bli opprettet etter minimum 3 dager

Hvor finner jeg mer informasjon?


au@usenet.no