FAQer/OBSer for grupper i no.-hierarkiet

I newsgruppen no.svar postes det FAQ'er for no-hierarkiet. Noen av dem finnes også i HTML-utgave:

Generell informasjon i FAQ/OBS-form

FAQer/OBSer laget for de enkelte Usenet-gruppene

Noen av disse OBSene er skrevet for grupper som siden har skiftet navn eller er blitt nedlagt, disse er markert slik. Andre OBSer blir ikke lenger oppdatert. De ligger litt spredt rundt, så det kan hende at noen av dem flytter, eller rett og slett forsvinner. Hvis du har problemer med noen av linkene her, så send oss gjerne e-post, slik at vi får rettet opp, eller fjernet linken.


au@usenet.no