Innledning

Det har i lengre tid pågått en debatt om strukturen for no-hierarkiet. Grunnlaget for debatten er et ønske om et hierarki med en bedre struktur enn dagens no.*.

Siden Arbeidsutvalget for USENET Norge (AU) lanserte sitt første strukturforslag den 17. november 1997 har det pågått en debatt om dette i no.news.diverse. Debatten har ikke ledet fram til noen entydig konklusjon, derfor vil AU med dette invitere til avstemning om framtidig struktur for no.*.

Hovedmålene med en ny struktur for no.* er:


Forslag til avstemning

Avstemningen skal foregå etter følgende reglement.

Ved forslagsfristens utløp hadde følgende 3 forslag kommet inn:

Forslag A
Lars Marius Garshol, Henning Maagerud
Begrunnelse for forslaget
Forslag B
Jarle Lyngaas
Begrunnelse for forslaget
Forslag C
Vidar Andreassen, Anne Catherine Archer, Odd Einar Aurbakken, Bjørn Hell Larsen, Turid Mevold
Begrunnelse for forslaget

En samlet oppstilling av forslagene.

Ved utløpet av avstemningens kontrollperiode 30.august var det klart at følgende 345 personer hadde avgitt stemme. Stemmene hadde fordelt seg på følgende måte.


Tidsplan

Følgende tidsplan er satt opp for prosessen:
14.juni - 5.juli
Utarbeidelse av komplette strukturforslag for no.* i henhold til reglene angitt i dette dokumentet
6.juli - 19.juli
Verifisering/korrigering av forslagene, utlegging av forslag på http://www.usenet.no, informasjon om valget til alle berørte grupper
20.juli - 23.august
Avstemningsperiode
24.august - 30.august
Kontroll og opptelling av stemmer
31.august - 4.oktober
Etablering av chartre for og opprettelse av nye grupper
1.desember
Utgåtte grupper fjernes
AU forbeholder seg retten til å kunne utvide enkelte av disse periodene underveis dersom dette skulle være ønskelig og/eller nødvendig.

Grunnleggende regler

1. Strukturforslagene skal angi plassering for totalt 57 grupper, navn og beskrivelse er spesifisert i et eget dokument. De resterende gruppene er alle plassert i et allerede spesifisert subhierarki, eller vil bli liggende direkte under no.*. Disse er også spesifisert i et eget dokument.

2. Strukturforslagene skal spesifisere hvilke subhierarkier (nivå 2) som skal opprettes, samt gi en kortfattet beskrivelse (max. 400 tegn) av disse.

3. Strukturforslagene kan inneholde en kortfattet beskrivelse (max. 400 tegn) av prinsippene bak forslaget.  Hvis man trenger mere plass kan man referere til URL med ytterligere informasjon.  Under dette punktet kan det også angis hvilke splittinger/sammenslåinger av grupper man anser følger som en konsekvens av forslaget.  Merk at disse likevel vil måtte behandles ihht. reglene for opprettelse av grupper, og således vil ikke disse betraktninger være bindende for AU.

4. Strukturforslagene skal spesifisere hvilke subhierarkier som skal opprettes på nivå 3 (disse skal ikke ha beskrivende tekst), samt hvilke eksisterende grupper som skal plasseres hvor. De endelige navnene på de ulike gruppene vil bli bestemt av AU i samråd med no.news.diverse og den aktuelle gruppen.

5. Strukturforslagene skal inkludere fullt navn og gyldig mailadresse for forslagsstiller(e). En forslagsstiller kan kun sette sitt navn under ett forslag.

6. Strukturforslagene skal postes til no.news.diverse med subject "Endelig forslag til struktur for no-hierarkiet".


Relatert informasjon

Grupper som skal inkluderes i forslagene
Grupper som ikke skal inkluderes i forslagene
Eksempel på forslag
au@usenet.no