1. Subhierarkier

no.fag
Fagområder, yrker etc.
no.fritid
Ting man typisk gjør på fritiden.
no.kultur
Kunst, musikk, litteratur etc.
no.samfunn
Samfunnsrelaterte emner
no.sport
Sport
no.teknologi
Anvendt vitenskap

2. Gruppefordeling

no.fag
   diverse
     no.vit.diverse
     no.havforskning
   filosofi
     (ny gruppe)
   jus
     no.jus
   kjemi
     no.kjemi
   kryptografi
     no.kryptografi
   medisin
     no.medisin
   norsk
     no.norsk
     no.norsk.fagord
   psykologi
     no.psykologi
   typografi
     no.typografi

no.fritid
   bolig
     no.bolig
   diverse
     no.hobby.diverse
   dykking
     (ny gruppe)
   friluftsliv
     no.kultur.fritid.friluftsliv
   reiser
     no.reiser
   slektsforsking
     no.slekt
     no.slekt.etterlysning
     no.slekt.programmer
   speiding
     no.speider
   spill
     no.spill
     no.spill.rollespill
     no.spill.sjakk
   sykkel
     no.sykkel

no.kultur
   film
     no.film
   folklore
     no.folklore.generelt
     no.folklore.overtro
     no.prat.ufo
   litteratur
     no.litteratur
   musikk
     no.musikk.diverse
     no.musikk.gitar
     no.musikk.klassisk
   vitser
     no.vitser

no.samfunn
   aksjer
     no.prat.aksjer
   alkohol
     no.alkohol
   media
     no.media
     no.radio-tv
     no.pressemeldinger
     no.pressemeldinger.diskusjon
   narkotika
     no.prat.narkotika
   politikk
     no.prat.politikk
     no.ef
     no.stortinget
   religion
     no.religion
   seksualitet
     no.prat.seksualitet
   skole
     no.skole.diverse

no.sport
   diverse
     no.sport.diverse
   fotball
     no.sport.fotball
   orientering
     no.sport.orientering
   volleyball
     no.sport.volleyball
   paintball
     (ny gruppe)

no.teknologi
   audio
     no.audio
   bil
     no.bil
   elektronikk
     no.elektronikk
   video
     no.video

no.it
   nostalgi    
     no.folklore.edb
   telekom
     no.tele

3. Kommentarer

Forslaget er laget slik vi tror den vanlige bruker vil vente å finne ting delt opp, slik at man skal lettest mulig finne frem til det man leter etter.

En mer utførlig bakgrunn for forslaget finnes her:
http://www.usenet.no/struktur/begrunnelse-a.html

4. Forslagstillere