Valg av USENET Norges Arbeidsutvalg 2003

USENET Norges Arbeidsutvalg består av fire personer. Én av disse er "vaktmester". Vaktmesteren har PGP-nøkkelen og foretar det praktiske arbeidet i forbindelse med opprettelse av nye grupper og sletting av gamle. Vaktmesteren er ikke på valg nå.

Arbeidsutvalget velges i utgangspunktet for en periode på to år. Dette betyr at de som velges nå velges fram til høsten 2005. Valget gjennomføres i henhold til valgreglementet vedtatt på no.usenet.admin.

Tidsplan for valget

2.oktober - 15.oktober, Forslagsperiode for kandidater
Kandidater til AU foreslås i no.usenet.admin.
16.oktober - 22.oktober, Akseptperiode
AU kontakter alle forslåtte kandidater, og fastslår hvorvidt disse stiller til valg.
23.oktober, AU poster en liste over de kandidater som stiller til valg
AU presenterer en liste over de kandidatene som har takket ja til nominasjonen.
23.oktober, AU presenterer stemmetellerne
Stemmetellerne er de som mottar stemmene, verifiserer at de er i henhold til reglementet, samt teller opp og presenterer resultatet.
23.oktober - 29.oktober, Kommentarperiode
no.usenet.admin diskuterer stemmetellerne, evt. foreslår andre
30.oktober, AU presenterer stemmetellerne
AU slår fast hvem som skal telle opp valget.
23.oktober - 5.november, Diskusjonsperiode for AU-kandidatene
no.usenet.admin diskuterer kandidatene.
6.november - 19.november, Valgperiode
Stemmer mailes til stemmeadressen.
20.november - 26.november, Klageperiode
Stemmetellerne vurderer innkomne stemmer.
27.november, Stemmetellerne presenterer resultatet
Resultatet av valget presenteres i no.usenet.admin.

Kandidatene

Resultatet

Etter avklaringsrunde med nominerte kandidater er resultatet at 3 kandidater har akseptert nominasjonen. Ihht valgreglementets kapittel 3.2.3 betyr dette at disse kandidatene er å regne som valgt uten avstemning.


Eventuelle spørsmål kan stilles til : au@usenet.no