Opprettelse av nye grupper i no.alt.*


au@usenet.no