2000

Desember

6.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> ønsker i <976139864.15001@usenet.no> velkommen til no.fag.jus.it.
3.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> informerer i <1o4l2t8umpph53813oecl6u7f02rf6nnlk@news.online.no> om behandlede forslag siste måned.

November

25.
Andreas Nergaard <andreasn@skidbladnir.ifi.uio.no> spør i <yk9lmu8u30o.fsf@skidbladnir.ifi.uio.no> om behovet for nye grupper i no.it.*.
23.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> informerer i <272r1tcn50k4m5ub10rm4rrn28h3q9impv@news.online.no> om at no.fag.jus.it vil bli opprettet.
23.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> informerer i <p62r1t89p3fjn43fd8mjucme0d0hc84drk@news.online.no> om at no.it.os.beos vil bli opprettet.
16.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> presenterer i <k1k81tset8cqeb0puim6d8e43v7evik0tc@news.online.no> Stig E. Sandøs forslag om ny gruppe: no.samfunn.politikk.utenriks.
14.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> presenterer i <5r031t4jof20998i2fft2vh6q18e747080@news.online.no> Roger Hansens forslag om ny gruppe: no.it.programmering.python.
9.
Stig E. Sandø <stig@ii.uib.no> presenterer i <87bsvppbwf.fsf_-_@palomba.bananos.org> et forslag til charter for no.samfunn.politikk.utenriks.
6.
Terje Kvernes <terjekv@ifi.uio.no> presenterer i <wxxy9ywewcr.fsf_-_@gjallarhorn.ifi.uio.no> et forslag til charter for no.it.programmering.python.
5.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> ønsker i <973424351.24446@usenet.no> velkommen til no.samfunn.trafikk.
1.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> informerer i <7ojvvsc1esacge8798qfdkv04kaq1i044k@news.online.no> om behandlede forslag siste måned.

Oktober

23.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> informerer i <kk89vsclsu5n25a4c4oo5vr60p6sbitlo7@news.online.no> om at no.samfunn.trafikk vil bli opprettet.
20.
Morten Øen <men3@chello.no> spør i <XJ0I5.4132$jH1.37320@news01.chello.no> om hva som skal gjøres med no.pressemeldinger.
20.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> presenterer i <IT%H5.11179$W31.165110@news1.online.no> Arve Bersvendsens forslag om ny gruppe: no.samfunn.media.mp3.
20.
Solfrid Helgesen <sohelges@online.no> foreslår i <Xt%H5.11160$W31.164832@news1.online.no> å opprette en gruppe om frimerker.
20.
Bård Standal <bard.standal@jusstud.uio.no> foreslår i <6sruus8at166mfap56ve5fdeaomnohheeu@4ax.com> å vurdere en nedleggelse av no.org.*.
18.
Tollef Fog Heen <tollef-news@add.no> foreslår i <871yxdaope.fsf_-_@manon.pvv.ntnu.no> å opprette no.it.os.unix.pludring.
18.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> presenterer i <aB4H5.8815$W31.129137@news1.online.no> Bjørn Oksholen og Thomas Håseth Johansens endelige forslag om ny gruppe: no.it.os.beos.
17.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> presenterer i <814H5.8796$W31.128289@news1.online.no> Magne Mæhres forslag om ny gruppe: no.teknologi.radiokom.
14.
Roy Michelsen <roy@michelsen.no> foreslår i <xF3G5.6026$W31.91959@news1.online.no> å nedlegge no.annonser.*.
10.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> informerer i <3pi6us4lsg6tkt17rhp5chdjo2ehh4b322@news.online.no> om at nytt valgreglement er satt i drift.
4.
Gordon Spangelid <gordon.spangelid@stv.uio.no> foreslår i <39DB56B3.4A67BE13@stv.uio.no> å opprette no.fag.historie.
3.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> presenterer i <72kktsocrt1et2flt3iimvabg44bcr39je@news.online.no> Bård Standal og Hugo Berg Otterleis forslag om ny gruppe: no.fag.jus.it.
3.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> ønsker i <970524033.1396@usenet.no> velkommen til no.it.programmering.c++.
3.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> ønsker i <970524017.1386@usenet.no> velkommen til no.samfunn.politikk.vaapen.
3.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> ønsker i <970524004.1376@usenet.no> velkommen til no.fag.spraak.strid.
2.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> ønsker i <970523992.1366@usenet.no> velkommen til no.kultur.musikk.produksjon.
2.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> ønsker i <970523966.1356@usenet.no> velkommen til no.it.os.ms-windows.nettverk.
2.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> informerer i <f1phtsoqhddtk3sard1a14b7m24o0jhuqd@news.online.no> om behandlede forslag siste måned.
1.
Torstein Sivertsen <torstein21@c2i.net> foreslår i <j5LB5.3209$Uc.332724@juliett.dax.net> å opprette no.samfunn.politikk.eu.

September

28.
Bård Standal <bard.standal@jusstud.uio.no> foreslår i <G1EA5.1698$o9.28568@news1.online.no> å opprette no.fag.jus.it.
21.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> presenterer i <iqukssod5gng6rrio8h8o5filkatt4tpdi@news.online.no> Knut Sparhells endelige forslag om ny gruppe: no.samfunn.trafikk.
21.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> informerer i <t7skss4f06bve7ked27560pfk78evna0pl@news.online.no> om at no.it.programmering.c++ vil bli opprettet.
21.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> informerer i <itrkssoj2nlsdacpaukjapjcu477g2ef30@news.online.no> om at no.annonser.it.nettverk vil bli opprettet.
21.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> presenterer i <oirksso65glflds46v8vceojmovjgs7lhc@news.online.no> endelig forslag til nytt valgreglement.
16.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> informerer i <tmm6ss808mqdcracl0hieu9q0mosf38fo0@news.online.no> om at no.samfunn.politikk.vaapen vil bli opprettet.
16.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> informerer i <b0n6sss7939fak36u07chr96p0aktb4huj@news.online.no> om at charteret for no.sport.skyting vil bli endret.
15.
Jan Hagen <jk_hagen@hotmail.com> foreslår i <1bvw5.1131$X46.170970@juliett.dax.net> å opprette no.teknologi.parabol.
14.
Henning <robinoflocksley@REMOVEfreezemail.com> foreslår i <dkTv5.867$Li3.21697@news-east.usenetserver.com> å opprette no.annonser.jobb.tilbys.mlm.
12.
Gordon Spangelid <gordon.spangelid@stv.uio.no> foreslår i <39BE4BDE.228D8C6D@stv.uio.no> å moderere no.usenet.admin.
7.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> presenterer i <2hpfrs8f662m0et1b7k06qq56bi57cmu94@news.online.no> Igor V. Rafienkos endelige forslag om ny gruppe: no.it.programmering.c++.
1.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> presenterer i <89gvqs0ncj8dlten758h441qv1jsih65jp@news.online.no> fjerde forslag om nytt valgreglement.
1.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> informerer i <a3gvqssumn7nt8kbngcmvuagpqebujhq3g@news.online.no> om behandlede forslag siste måned.

August

27.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> presenterer i <k2ciqssivqbjojpsk1nivtrp1lmmm3tllr@news.online.no> Bjørn Morks endelige forslag om ny gruppe: no.annonser.it.nettverk.
27.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> presenterer i <ms9iqs0ac9nhk0a71k3osnu3ggqssmifja@news.online.no> Knut Sparhells forslag om ny gruppe: no.samfunn.trafikk.
22.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> presenterer i <2gl5qso5afsm905k5q419htc4cmi9jc8ar@news.online.no> Igor V. Rafienkos forslag om ny gruppe: no.it.programmering.c++.
22.
Knut Sparhell <knutspam@online.no> etterspør i <u1jo5.7700$By6.138904@news1.online.no> behovet for no.it.telekom.adsl.
20.
John G. Enebak aka newsman <john@port-industry.com> foreslår i <%JQn5.6599$By6.113026@news1.online.no> å opprette no.it.programmering.php.
20.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> presenterer i <d7cvpsccl47h4gr2328unjtqn018irbj54@news.online.no> Morten Vinje og Dag Evensens endelige forslag om endring av charter for no.sport.skyting.
20.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> presenterer i <97cvpsgfr4gc2ettdeilkt25fqa1a5kbk5@news.online.no> Morten Vinje og Dag Evensens endelige forslag om ny gruppe: no.samfunn.politikk.vaapen.
20.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> presenterer i <0vavpskt0d8ol5bigroc50rgu39tf91uve@news.online.no> Thomas Håseth Johansens forslag om ny gruppe: no.it.os.beos.
20.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> informerer i <ppavpscohtisnfmbv91nlld66b4rip6pfj@news.online.no> om at charteret for no.it.diverse vil bli endret.
20.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> informerer i <slavpsgjtomqt6n7bmchcuh72mlebbao08@news.online.no> om at no.fag.spraak.strid vil bli opprettet.
14.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> informerer i <62bgpskbqio0qumqhctve8vltqse9n7hbd@news.online.no> om at no.kultur.musikk.produksjon vil bli opprettet.
14.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> informerer i <46bgps0041bick7fo0pf3tlaunpvg4dfs6@news.online.no> om at no.it.os.ms-windows.nettverk vil bli opprettet.
14.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> presenterer i <beagpssqn2tmrbg00qlp097elqc8urr2hd@news.online.no> et forslag til rutine for opprettelse av grupper i no.alt.*.
10.
Harald Paulsen <harald@paulsen.no> foreslår i <zSsk5.4970$Dxe.198411776@news.telia.no> å opprette no.annonser.jobb.tilbys.hjemme.
6.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> informerer i <ufjqos4kk6obfqoq2gdq66e66faaopeuhn@news.online.no> om behandlede forslag siste måned.

Juli

31.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> presenterer i <Ns5h5.25089$MS3.416920@news1.online.no> Jardar Eggesbø Abrahamsens endelige forslag om ny gruppe: no.fag.spraak.strid.
28.
Tobias Brox <tobiasb@odin.funcom.com> foreslår i <1au2day3by.fsf@odin.funcom.com> å splitte opp no.teknologi.bil.
26.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> presenterer i <rckuns8inl7o7kn7p57rq3bt9qnedcl24p@news.online.no> Knut Arild Erstads endelige forslag om ny gruppe: no.kultur.musikk.produksjon.
23.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> presenterer i <4anlnso065ddbk2tmanmn3ccd8n5uivh2n@news.online.no> tredje forslag om nytt valgreglement.
23.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> informerer i <4omlnsk9kcnr95rhfgebhe4dsjvece28v6@news.online.no> om at 3 nye rutiner for administrasjon av gruppene i no-hierarkiet er satt i drift.
20.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> presenterer i <0nbens07td0gsi0rfaj6atjq9st2m6qhqh@news.online.no> Knut Sparhells endelige forslag om endring av charter for no.it.diverse.
20.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> presenterer i <jgbensceivtv937vn0o20nmohirreu0qmc@news.online.no> Dag Øiens endelige forslag om ny gruppe: no.it.os.ms-windows.nettverk.
20.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> presenterer i <2lbensghbvnjj2f72nbd4mvk2grr26dac9@news.online.no> Thomas Bjørseths forslag om ny gruppe: no.it.os.ms-windows.2000.
20.
Knut Sparhell <knutsp@online.no> lufter i <1Fqd5.16817$MS3.310004@news1.online.no> ideen om no.it.os.ms-windows.nettverk og no.it.os.ms-windows.2000.
8.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> presenterer i <ertemss1cckiugkfgckrmg6m7b1i7qgmia@news.online.no> Knut Sparhells forslag om ny gruppe: no.samfunn.helse.diverse.
4.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> informerer i <oja4mss5a3f5ojf11ncjjsm9jah1k15no2@news.online.no> om behandlede forslag siste måned.
4.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> informerer i <f1f4mski62em5l24ggk7l63qch59qdcq7e@news.online.no> om at no.samfunn.helse.funksjonshemming.diverse vil bli opprettet.

Juni

26.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> presenterer i <uo8fls00kf83l44na4raigt967jhait15v@news.online.no> Knut Sparhells forslag om endring av charter for: no.it.diverse.
25.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> presenterer i <d8sclsko8kde7kkg6ujjaki00qcetrv7dn@news.online.no> Dag Øiens forslag om ny gruppe: no.it.os.ms-windows.nettverk.
25.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> presenterer i <aijclsca31u10p7k4q9b93st7ti079mhp8@news.online.no> endelige forslag til 3 nye rutiner for administrasjon av no.*.
25.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> presenterer i <2ijcls0uijqsd4ob2bibupelabk32u0958@news.online.no> et endelig forslag til nytt reglement for gruppeopprettelser i no.annonser.*.
25.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> presenterer i <shjclss2rg8b00ofem1jpddqa1u218qhvo@news.online.no> et endelig forslag til nytt reglement for endring av chartre.
25.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> presenterer i <jcjclskgc6ol143s888bqgdeqhbn2b2hdk@news.online.no> et endelig forslag til nytt reglement for nedleggelse av grupper.
23.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> ønsker i <961773538.12887@usenet.no> velkommen til no.it.os.unix.linux.nettverk.
23.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> ønsker i <961773444.12877@usenet.no> velkommen til no.annonser.foreldre+barn.
21.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> presenterer i <u5o1ls86nu20olvuo5foduclf6t1gucuuc@news.online.no> Knut Arild Erstads endelig forslag om ny gruppe: no.kultur.musikk.teknologi.
21.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> presenterer i <50o1ls4cf5oq6l2bfn9ugl1ai11851pm0b@news.online.no> Jardar Eggesbø Abrahamsens forslag om ny gruppe: no.fag.spraak.strid.
17.
Dag Øien <fredag@oien.net> lufter i <170620001611025491%fredag@oien.net> ideen om no.it.os.ms-windows.nettverk.
17.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> presenterer i <2ihmksgbsrget672sn7empipvf6to86pr5@news.online.no> Annette Elles endelig forslag om ny gruppe: no.samfunn.helse.fuksjonshemming.
17.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> informerer i <vbhmksoqrf7sevvir00kakbmd3o6ot92uh@news.online.no> om at no.annonser.foreldre+barn vil bli opprettet.
17.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> informerer i <5chmksksnc0pdt1d69lq58ub7juhqurr91@news.online.no> om at no.it.os.unix.linux.nettverk vil bli opprettet.
16.
Dag Øien <fredag@oien.net> foreslår i <160620001256506160%fredag@oien.net> opprettelse av no.it.telekom.bredband.
15.
Trond Bie <trondbie@online.no> presenterer i <BL525.1568$eI.30056@news1.online.no> et forslag til charter for no.norsk.film.
12.
Vidar Andreassen <Vidar.Andreassen@online.no> lufter i <1r69ks410l4e972sio6fq9v5vk7onhqgpv@news.online.no> ideen om et nytt subhierarki no.helse.
10.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> presenterer i <3mu05.23847$C9.453739@news1.online.no> Ingar Holsts forslag om ny gruppe: no.fag.spraak.dysleksi.
4.
Rolf Marvin Bøe Lindgren <roffe@morgoth.uio.no> presenterer i <lbzya4l1p86.fsf@morgoth.uio.no> et forslag til charter for no.samfunn.sorg.
2.
Thomas Skogestad <thomas.skogestad@jusstud.uio.no-spam.no.invalid> refererer i <3168936628156560@oakhurst.penguinpowered.com> fra statsråds behandling av endringer i markedsføringsloven.
1.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> informerer i <u8ucjskgodl59aavpocp2k43ejsed0u7in@news.online.no> om behandlede forslag siste måned.
1.
Gordon Spangelid <gordon.spangelid@stv.uio.no.invalid> foreslår i <39363352.9F9D6114@stv.uio.no.invalid> nedleggelse av diverse grupper.

Mai

29.
Kjetil Torgrim Homme <kjetilho@haey.ifi.uio.no> lufter i <1r7lcde7o1.fsf_-_@haey.ifi.uio.no> ideen om en ytterligere splitting av no.annonser.jobb.
28.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> presenterer i <4ti2jsgeh9ok4he7aduae6m1pbd3s5tsva@news.online.no> Jon Haugsands endelig forslag om ny gruppe: no.annonser.foreldre+barn.
25.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> presenterer i <diiqisgvhq2il0b5upufqijldb9v60nodl@news.online.no> Martin Sarajervis forslag om ny gruppe: no.it.programmering.php.
24.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> presenterer i <b86oisg5pv7plmmfajn1sn3u0jasa3pte3@news.online.no> forslag til 3 nye rutiner for administrasjon av no.*.
24.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> presenterer i <o16ois8v2r86qeipmi4t89ce8gqscb0tsb@news.online.no> et forslag til nytt reglement for gruppeopprettelser i no.annonser.*.
24.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> presenterer i <ao5oisg7ic4naeel2mh2spskdtu9obojuq@news.online.no> et forslag til nytt reglement for endring av chartre.
24.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> presenterer i <ls5oisgk3niibdq64l3n6qglr5oujcdlui@news.online.no> et forslag til nytt reglement for nedleggelse av grupper.
21.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> presenterer i <0m7gisohggfkrnt4gsim9ot4ni3intnike@news.online.no> Annette Elles forslag om ny gruppe: no.samfunn.funksjonshemming.
19.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> presenterer i <006aisgf02hi8etom1bl3jqcd9isfkaoqh@news.online.no> Knut Arild Erstads forslag om ny gruppe: no.kultur.musikk.teknologi.
19.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> presenterer i <po4ais8fg45rnj3vb4qskg226f3vc4en09@news.online.no> Mike Andersens endelig forslag om ny gruppe: no.it.os.unix.linux.nettverk.
19.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> presenterer i <WsoN4.11204$By1.202486@news1.online.no> Morten Vinjes forslag om endring av charter for no.sport.skyting.
19.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> presenterer i <be3ais8sq834penj939h3diii81vlu0j6h@news.online.no> Morten Vinjes forslag om ny gruppe: no.samfunn.politikk.vaapen, no.samfunn.vaapen.
9.
Morten Vinje <mvinje@online.no> presenterer i <MPG.1381ee633956269a989835@news.online.no> et forslag om splitting av no.sport.skyting, inkl. opprettelse av en ny våpengruppe.
4.
Herulf <herulf@lyngen.org> foreslår i <3910a820.4145783@news.online.no> splitting av no.it.maskinvare.diverse.

April

25.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> presenterer i <WsoN4.11204$By1.202486@news1.online.no> Mike Andersens forslag om ny gruppe: no.it.os.unix.linux.nettverk.
25.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> presenterer i <e1oN4.11180$By1.202610@news1.online.no> Gordon Spangelids forslag om ny gruppe: no.samfunn.politikk.bistand.
22.
Tarjei Tjøstheim Jensen <tarjei@online.no> foreslår i <3901DB1A.EC62662B@online.no> opprettelse av annonseringsgrupper.
17.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> forteller i <e18mfs87l79upihtk5aj0q7avh6o8pfl88@news.online.no> at nye regler for gruppeopprettelser nå er satt i drift.
12.
Magne Hansson <nomail@mailbox.com> presenterer i <38f508a7.16185888@news.online.no> et forslag til charter for no.samfunn.religion.kristendom.
12.
Tobias Brox <tobiasb@funcom.com> presenterer i <1an1mzsj8b.fsf_-_@odin.funcom.com> et forslag til charter for no.samfunn.media.nyheter.
2.
Ingar Holst <ingar@holst.no> foreslår i <38E69748.10972106@holst.no> at chartermalen oversettes til riksmål.
1.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> presenterer i <faobesc8vh38i7ptmkua48k18c4pmpqa54@news.online.no> en aprilspøk om innføring av avgift for newsartikler.

Mars

29.
Gordon Spangelid <stompa@stv.uio.no.invalid> foreslår i <38DFD031.BA21FC82@stv.uio.no.invalid> en styrking av no.general ved å legge ned diverse-grupper.
25.
Eskil Brandvik <ebrandvi@online.no.spam> presenterer i <abjodsoe8ieadcv9m3igu48nrvquuq5282@4ax.com> et forslag til charter for no.teknologi.motorsykkel.
20.
Stian Rekdal <s-rekdal@online.no> presenterer i <dBwB4.19488$6b1.341379@news1.online.no> et endelig forslag om opprettelse av no.annonser.jobb.online.
19.
Thomas Kalve Pedersen <kalvep@online.no> presenterer i <PS9B4.18759$6b1.320905@news1.online.no> et forslag til charter for no.samfunn.kristendom.
16.
Else M Austerslått <eurora@c2i.net> foreslår i <DgXz4.4904$s64.352034@juliett.dax.net> en gruppe om helse.
9.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> ønsker i <952576769.9268@usenet.no> velkommen til no.annonser.friluftsliv.
9.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> ønsker i <952576672.9258@usenet.no> velkommen til no.annonser.it.unix.
7.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> presenterer i <olvacs0hgm1su5bm9mvqcg9st1nmgvrvrl@news.online.no> et endelig forslag til nytt reglement for gruppeopprettelser.
7.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> presenterer i <q5vh2ypzcl.fsf@glejpnir.ifi.uio.no> utkast til nytt valgreglement.
7.
Øystein Gyland <ogyland@online.no> lufter i <38C5857A.64107B5F@online.no> ideen om no.it.os.ms-windows.nettverk.
7.
Jon Haugsand <Jon.Haugsand@nr.no> presenterer i <yzobt4rt84p.fsf_-_@naos.nr.no> et forslag til charter for no.annonser.foreldre+barn.
6.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> informerer i <qtVw4.8238$6b1.133598@news1.online.no> om at opprettelse av no.kultur.musikk.pop utsettes.

Februar

24.
Gordon Spangelid <gordon.spangelid@stv.uio.no.invalid> foreslår i <38B5B413.EBF64851@stv.uio.no.invalid> en splitting av no.samfunn.politikk.innvandring.
24.
Knut Arild Erstad <knute+news@ii.uib.no> presenterer i <slrn8baji2.l69.knute+news@tjeld.ii.uib.no> et forslag til charter for no.kultur.musikk.teknologisk.
19.
Tollef Fog Heen <tollef-news@add.no> presenterer i <m3zosx1jdp.fsf@jfog-bb.dep.no> et forslag til charter for no.it.os.unix.linux.admin.
17.
Hans Georg Schaathun <georg@ii.uib.no> foreslår i <slrn8anl3t.n7j.georg@balsa.ii.uib.no> retromoderasjon av no.fritid.spill.diverse.
16.
Jon Haugsand <Jon.Haugsand@nr.no> presenterer i <yzoputxla77.fsf@naos.nr.no> et endelig forslag om opprettelse av no.annonser.it.unix.
14.
Per-Johnny Tøgersen <per.togersen@go.telia.no> foreslår i <5QZp4.2160$5Bf.178998272@news.telia.no> opprettelse av no.sport.skøyter.
13.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> presenterer i <o60easg9tit7pjf4hibp4j4jou6jj24239@news.online.no> utkast til nytt reglement for gruppeopprettelser.
13.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> presenterer i <250eas4n7e608o1idin4rjotnbb4eopt64@news.online.no> dokumentet "Hvordan skrive et godt charter".
13.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> presenterer i <n10eas4lv13f7erf9r51erqf1pnaj3h6i2@news.online.no> utkast til nye regler for opprettelse av grupper.
7.
USENET Norges Arbeidsutvalg <au@usenet.no> informerer i <h9du9sskuccjpd8nvc7b1v0tc2abir98n4@news.online.no> om at no.kultur.musikk.rock+pop ikke vil bli opprettet, mens no.kultur.musikk.pop vil bli opprettet.
2.
Nils Chr. Framstad <ncf@math.uio.no> foreslår i <n0an1pjs5gj.fsf_-_@ikaros.uio.no> oppdatering av charteret for no.annonser.audio-video.

Januar

31.
Mick Rasmussen <mick@ifi.ntnu.no> foreslår i <949338498.729556@tornado.itea.ntnu.no> opprettelse av no.annonser.friluftsliv.
31.
Jon Haugsand <Jon.Haugsand@nr.no> foreslår i <yzopuuiwwb8.fsf@naos.nr.no> opprettelse av en annonsegruppe for Unix.
31.
Lars Syrstad <lars@tihlde.hist.no> foreslår i <1mg0vekjq9.fsf@colargol.tihlde.hist.no> opprettelse av en egen gruppe om new-age/alternative fag.
28.
Jon Haugsand <Jon.Haugsand@nr.no> drar i <yzou2jybizd.fsf@naos.nr.no> i gang igjen debatten om en annonsegruppe for Linux.
13.
Petter Solbu <p.solbu@online.no> presenterer i <Xlmf4.2442$in5.37118@news1.online.no> et endelig forslag om opprettelse av no.kultur.musikk.rock+pop.
4.
Petter Solbu <p.solbu@online.no> presenterer i <DFsc4.361$Kb2.8428@news1.online.no> et endelig charter for no.kultur.musikk.pop+rock.

Valid HTML 4.0! Arbeidsutvalget for USENET Norge er ansvarlig for disse sidene.
Sidene ble fram til oktober 2003 vedlikeholdt av Vidar Andreassen.