#! /usr/bin/perl -w use strict; my $arkiv = "newgrps"; my $t_nye = "Nye"; my $t_newgroup = "newgroup"; my $t_motsett = "rmgroup"; if ($0 =~ /rmgroup/) { $t_nye = "Forelda"; $t_newgroup = "rmgroup"; $t_motsett = "newgroup"; $arkiv = "rmgrps"; } print <<__END__; Content-type: text/html USENET Norge: $t_nye no.*-grupper

\u$t_newgroup-meldingar

Her har vi samla alle $t_newgroup-meldingane som er sendt ut av Vaktmeister for no.*. $t_newgroup-meldingane vert sendt av same instans som sender $t_motsett- og checkgroups-meldingar, control\@usenet.no.

Kontrollmeldingar sendt av andre i no.alt.* kan du finne i ISC sitt arkiv.

Alfabetisk sortert

__END__ chdir ("/srv/usenet.no/www/$arkiv") || exit 0; my @l = ; for (sort @l) { print "$_
\n"; } print <<__END__;

Kronologisk sortert

__END__ for (sort { -M $b <=> -M $a } @l) { print "$_
\n"; } print <<__END__;

Har du spørsmål, kan du sende dei au\@usenet.no. Du kan også poste til no.usenet.admin. __END__ 0;