Noen kommentarer fra sidenes vedlikeholder:

Hva?

Disse sidene forsøker å vise historien til no-hierarkiet etter at Bjørn Hell Larsen trakk seg som administrator den 28. desember 1996.

Utvalget av newsartikler som er tatt med er til en viss grad subjektivt, men følgende retningslinjer har ligget til grunn for utvelgelsen:

Mange av artiklene har vært første innlegg i en lengre diskusjon, dersom du ønsker å se hele diskusjonen vil jeg anbefale Deja Power Search (tidligere DejaNews).


Hvorfor?

På de kanter av landet jeg kommer fra er det et ordtak som lyder: Manns minne varer i tre dager :-)

Erfaring tilsier at det ikke er lett å huske når ting skjedde, hva som var grunnen til at en gitt gruppe aldri ble opprettet, hvem som sa hva etc. Disse sidene er tenkt som et oppslagsverk for den aktuelle perioden, kanskje kan den også ha en verdi for folk som av ulike grunner ikke leser no.usenet.admin (no.news.diverse) i en periode - men gjerne vil vite i grove trekk hva som skjer der.


Når?

Prosjektet tar sikte på å dekke tiden fra og med 28. desember 1996 fram til dags dato. Det er også tatt med noen artikler fra 1996, dette gjelder grupper og/eller temaer hvor diskusjonen har fortsatt inn i 1997.

Målet er at sidene skal oppdateres minst ukentlig.


Hvem?

Dette prosjektet har sitt utgangspunkt i en av flere ideer som dukket opp i forbindelse med arbeidet med nye OBS/FAQer for no-hierarkiet. Undertegnede samlet på eget initiativ sammen aktuelle newsartikler og utarbeidet en første versjon av sidene. Prosjektet ble så presentert for en større gruppe OBS-skribenter, samt Arbeidsutvalget (AU). Responsen var positiv, og flere uttrykte ønske om at AU tok ansvar for prosjektet - hvilket AU aksepterte.

AUs primære ansvar er å besørge at det alltid finnes en vedlikeholder for sidene. Videre har de muligheten til å overstyre vedlikeholder dersom det er dissens om hvilke artikler som skal inkluderes etc.

Takk til de som alt har bidratt med kommentarer eller med å spore opp artikler - ingen nevnt, ingen glemt!


Kommentarer?

Jeg tar gjerne imot konstruktiv kritikk på sidene. Hvis det er ting du mener kunne være gjort bedre, ting du savner, artikler du mener hører hjemme her - send meg en mail.

Dersom det er generelle ting rundt prosjektet du ønsker å diskutere bør du ta opp det på en bredere front, enten ved mail til AU, eller aller helst i no.usenet.admin.


Vidar Andreassen, Oslo, 25.august 1998.

Valid HTML 4.0! Arbeidsutvalget for USENET Norge er ansvarlig for disse sidene.
Sidene ble fram til oktober 2003 vedlikeholdt av Vidar Andreassen.