Gruppenavn: no.it.programmering.php Kort beskrivelse (maksimalt 56 tegn, det blir helt hit): Diskusjoner og spørsmål rundt php. Målet med gruppen: Å ha et forum der man kan diskutere php-programmering. Vil vi ha: · Diskusjoner og spørsmål omkring php, samt diskusjoner om verktøy for utvikling i php. · Diskusjoner og spørsmål omkring installasjon og konfigurasjon av php på forskjellige plattformer · Diskusjoner om bruk av php til kobling mot databaser Vil vi ikke ha: · Diskusjoner og spørsmål omkring annet enn php, eller verktøy som ikke hovedsakelig benyttes til php-utvikling. · Diskusjoner og spørsmål omkring CGI som ikke er php-spesifikke er heller ikke velkomne - disse henvises til no.it.tjenester.www.programmering. · Vi vil heller ikke ha reklame, postinger om jobbtilbud eller andre former for spam. Slike meldinger henvises til passende grupper i no.annonser.* Behovet for gruppen: · Å avlaste *.programmering.diverse-gruppene · Flere og flere språk og teknologier får sin egen gruppe, jeg mener php også trenger sin. · Ved å samle php-kompetansen og -interessen på et sted, vil man få et mer interessant forum.